Naam
Naam GM Teunisse MSc
RoepnaamGuus
Emailguus.teunisse@wur.nl

Werk
OmschrijvingPhD student
OrganisatieDepartement Plantenwetenschappen
OrganisatieeenheidLaboratorium voor Nematologie
Telefoon
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 482 197
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 10
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer/Flex
PostadresPostbus 8123
6700ES, WAGENINGEN
Bodenummer123
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Biografie

Onderzoek:

De bodem herbergt een schat aan biodiversiteit: geschat wordt dat meer dan 25% van alle biodiversiteit ter wereld bestaat uit bodemorganismen. Deze bodembiodiversiteit heeft niet alleen een intrinsieke waarde, maar is ook van groot belang voor onder andere de landbouw vanwege de vele ecosysteemdiensten die erdoor geleverd worden, zoals watermanagement, het beschikbaar maken van nutriënten en koolstofopslag. De bodembiodiversiteit in Nederland staat echter onder druk door verscheidene mens-geïntroduceerde stressoren die samenhangen met intensieve landbouw, verstedelijking en industrialisatie. Routine monitoring van de bodembiodiversiteit is daarom van belang om beleid te sturen ter voorkoming van verder verlies van bodembiodiversiteit. De bodembiodiversiteit is helaas lastig in kaart te brengen wegens de vereiste expertise, arbeidsintensiviteit en hoge kosten van de vereiste methoden; routine monitoring van de bodembiodiversiteit in natuur- of agrarische gebieden is hierdoor vrijwel uitgesloten. Ook mist hierdoor kennis over de complexe relaties tussen de bodembiodiversiteit en humane stressfactoren die vereist is voor de vorming van adequaat beleid. In dit project onderzoek ik of traditionele bepalingsmethoden van bodembiodiversiteit vervangen kunnen worden door het sequencen van environmental DNA (eDNA) uit bodemmonsters. eDNA sequencing kan een taxonomisch accuraat beeld van de bodembiodiversiteit kunnen schetsen, tegen een fractie van de kosten, tijdsinvestering en expertise die vereist zijn voor traditionele bepalingen. Door de gemeten eDNA profielen te koppelen aan gemeten stressfactoren of ecosysteemdiensten via gradientanalyses, netwerkanalyses en machine learning kunnen vervolgens beleidsrelevante bioindicatoren opgesteld worden.

 


Expertiseprofiel

Publicaties
Publicatielijsten
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel