Naam
Naamdr. KT Veldman
RoepnaamKees
Emailkees.veldman@wur.nl

Werk
OmschrijvingHoofd Nationaal Referentie Laboratorium voor Antibiotica Resistentie in dieren
OrganisatieWageningen Bioveterinary Research
OrganisatieeenheidBacteriologie, Host Pathogen Interactie & Diagnostiek
Telefoon+31 320 238 404
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresHoutribweg 39
8221RA, LELYSTAD
Gebouw/Kamer/215.156
PostadresPostbus 65
8200AB, LELYSTAD
Bodenummer
Nevenwerkzaamheden
  • Lid van de Raad van Commissarissen - Stichting Woningbouw Achtkarspelen
    dec 2019 - nov 2023

    Als lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen zal ik als onafhankelijk persoon toezicht houden op de plannen en besluitvorming omtrent het onderhoud en bouw van woningen in de sociale huursector in de gemeente Achtkarspelen.


Biografie

Als hoofd van het Nationaal Referentie Laboratorium voor Antibioticaresistentie in dieren ben ik verantwoordelijk voor de organisatie en de technische uitvoering van het nationaal monitoringsprogramma voor antibioticaresistentie in dieren. Daartoe hoort ook de jaarlijkse MARAN-rapportage (Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands). In dit rapport worden de cijfers over antibioticagebruik gebundeld met de cijfers over antibioticaresistentie in landbouwhuisdieren. Het MARAN rapport komt tot stand door een gezamenlijke inspanning van WBVR, RIVM, NVWA, UU en SDa en wordt jaarlijks gecombineerd uitgegeven met het NethMap rapport waarin gegevens over antibioticagebruik en –resistentie in Nederland bij mensen worden gepresenteerd (MARAN/NethMap).

Verder ben ik actief lid van een werkgroep van de EFSA (European Food Safety Authority). Deze werkgroep heeft opdracht gekregen om de Europese richtlijnen voor resistentiemonitoring in dieren te herschrijven en waar nodig te moderniseren. Alle landen binnen de EU zijn verplicht zich aan deze richtlijnen te houden en de cijfers aan de EFSA te rapporteren. Dankzij de harmonisatie van het monitoringsprogramma kunnen de resistentiecijfers van Europese landen beter worden vergeleken.


Expertiseprofiel
Expertise

Publicaties
Publicatielijsten
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel