Name
Namedr. KT Veldman
FirstnameKees
Emailkees.veldman@wur.nl

Job details
DescriptionHead of National Reference Laboratory on Antimicrobial Resistance in animals
OrganizationWageningen Bioveterinary Research
Organization UnitBacteriology and Epidemiology
Phone+31 320 238 404
Mobile
Secretarial phone
Phone 2
Fax
Note for telephonist
Note by telephonist
Visiting addressHoutribweg 39
8221RA, LELYSTAD
Building/Room/215.156
Postal addressPostbus 65
8200AB, LELYSTAD
Courier
Side activities
  • Geen - Stichting Woningbouw Achtkarspelen
    Dec 2019 - Nov 2023

    De RVC vergaderd eens per maand op dinsdagochtend. Hiervoor wordt een ochtend vrij genomen. De andere werkzaamheden en bijeenkomsten zullen veelal in de avonduren plaatsvinden.


Biography

Als hoofd van het Nationaal Referentie Laboratorium voor Antibioticaresistentie in dieren ben ik verantwoordelijk voor de organisatie en de technische uitvoering van het nationaal monitoringsprogramma voor antibioticaresistentie in dieren. Daartoe hoort ook de jaarlijkse MARAN-rapportage (Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands). In dit rapport worden de cijfers over antibioticagebruik gebundeld met de cijfers over antibioticaresistentie in landbouwhuisdieren. Het MARAN rapport komt tot stand door een gezamenlijke inspanning van WBVR, RIVM, NVWA, UU en SDa en wordt jaarlijks gecombineerd uitgegeven met het NethMap rapport waarin gegevens over antibioticagebruik en –resistentie in Nederland bij mensen worden gepresenteerd (MARAN/NethMap).

Verder ben ik actief lid van een werkgroep van de EFSA (European Food Safety Authority). Deze werkgroep heeft opdracht gekregen om de Europese richtlijnen voor resistentiemonitoring in dieren te herschrijven en waar nodig te moderniseren. Alle landen binnen de EU zijn verplicht zich aan deze richtlijnen te houden en de cijfers aan de EFSA te rapporteren. Dankzij de harmonisatie van het monitoringsprogramma kunnen de resistentiecijfers van Europese landen beter worden vergeleken.


Expert Profile
Expertise

Publications
Publication lists

Education
Courses
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel