Name
Name J Wijbenga
FirstnameJacqueline
Emailjacqueline.wijbenga@wur.nl

Job details
Descriptioncommunication advisor / press liaison
OrganizationWageningen Bioveterinary Research
Organization UnitStaff - Other
Phone+31 320 238 556
Mobile+31 6 28864353
Secretarial phone+31 320 238 800
Phone 2
Fax
Note for telephonist
Note by telephonist
Visiting addressHoutribweg 39
8221RA, LELYSTAD
Building/Room/N.A.
Postal address
Courier
Regular availability
Mo Tu We Th Fr
Morning
Afternoon

Biography

Samen met overheid en bedrijfsleven werkt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR, Lelystad) aan de gezondheid van dier en mens door preventie, bestrijding en controle van dierziekten.

Voor ruim twintig meldingsplichtige dierziekten is WBVR het Nationaal Referentielaboratorium. Deze ziekten worden gediagnotiseerd en geanalyseerd als onderdeel van de Wettelijke Onderzoekstaken in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. De onderzoeksteams van WBVR doen bovendien onderzoek naar deze en andere dierziekten om bij te dragen aan preventie, bestrijding en controle ervan.

WBVR werkt onder andere aan opkomende bedreigingen, zoals dierziekten die een ander verspreidingsgebied krijgen als gevolg van klimaatverandering. Het instituut investeert ook in onderzoek dat gericht is op controle van ziekten en infecties die kunnen worden overgedragen tussen dieren en mensen (zoönosen). Daarnaast is er onder andere aandacht voor onderzoek gericht op het voorkomen van antibioticaresistentie om diergezondheid te verbeteren.

Samen met (inter)nationale partners werkt WBVR aan One Health onderzoek om toekomstige epidemieën te voorkomen. WBVR is partner van het National Centre for One Health (NCOH). 

Een selectie van onderzoeksgebieden waarop WBVR zich richt, is weergegeven in de rechterkolom onder 'expertises'. 


Expert Profile
Expertise
Social media
  Jacqueline Wijbenga on Linkedin
  Jacqueline Wijbenga on Twitter
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel