Naam
Naamdr. FLB Meijboom
RoepnaamFranck
Emailfranck.meijboom@wur.nl

Werk
OmschrijvingHoofd Centre for Sustainable Animal Stewardship
OrganisatieDepartement Dierwetenschappen
OrganisatieeenheidAdaptatiefysiologie
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Biografie

Franck L.B. Meijboom studeerde theologie en ethiek aan de universiteiten van Utrecht (NL) en Aberdeen (UK). Als Universitair Hoofddocent is hij verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht en werkzaam bij de Leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van Wageningen University. Daarnaast is hij Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS). Bij de faculteit Diergeneeskunde is hij lid van het Departementsbestuur (Population Health Sciences, portefeuillehouder Onderzoek) en lid van de Onderzoeksraad.

Zijn ervaring en expertise is op het terrein van ethiek van diergebruik, veterinaire ethiek, landbouw- en voedselethiek, en de rol van publiek vertrouwen en debat in deze domeinen.

Zijn ervaring en expertise is op het terrein van ethiek van diergebruik, veterinaire ethiek, landbouw- en voedselethiek,  en de rol van publiek vertrouwen en debat in deze domeinen.

Als onderzoeker en projectleider, is hij betrokken bij nationaal en Europees gefinancierd onderzoek op het gebied van o.a.,

 • ethiek van dierenwelzijn
 • vragen van morele status (van dieren)
 • ethische aspecten van het gebruik van technologie voor duurzame fokkerij
 • ethiek bij levenseinde van dieren
 • ethische vraagstukken m.b.t. veehouderij, visserij en aquacultuur
 • Veterinaire beroepsethiek
 • ethiek bij innovatie in dieronderzoek
 • preventie en bestrijding van dierziekten 

In zijn werk speelt de link tussen ethische theorie en morele praktijk een belangrijke rol en staat interdisciplinaire samenwerking vaak centraal.

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)
 • Lid Raad van Toezicht Dierenbescherming
 • Voorzitter Wetenschappelijk Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten (Ministerie LNV)
 • Vice President van de European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe)
 • Bestuurslid EVM (Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie)
 • Board member SON Response (Stichting Olievogelopvang Nederland)
 • Member of the editorial board of the Journal of Agricultural and Environmental Ethics (Springer)
 • Member of the editorial board of Agriculture and Human Values (Springer)
 • Member of the editorial board of Food Ethics (Springer)

Expertiseprofiel
Expertise

Onderwijs
Vakken
 • ADP-30306 - Health, Welfare and Management
 • YAS-11803 - Animal Science Professionals in Society
Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel