Zoek medewerkers/organisaties BMCJJ Vreenegoor LLM
Naam
Naam BMCJJ Vreenegoor LLM
RoepnaamBrechtje
Emailbrechtje.vreenegoor@wur.nl

Werk
OmschrijvingManager Knowledge Transfer Office
OrganisatieCorporate Value Creation
OrganisatieeenheidKnowledge Transfer
Nevenwerkzaamheden

Biografie

Als expert op het gebied van innovatie en ondernemerschap, help ik onderzoekers bij het maken van impact met behulp van onderzoeksresultaten. In mijn rol als Manager van het Knowledge Transfer Office (KTO), geef ik richting aan de overdracht van kennis, technologie en onderzoeksresultaten vanuit de universiteit naar de bredere gemeenschap. Hierbij werk ik nauw samen met onderzoekers, industriële partners en overheidsinstanties om gezamenlijke kansen te identificeren.

Door middel van impact- en innovatiestrategiën, gezamenlijke R&D projecten, het beschermen en overdragen van IP en knowhow, het oprichten van spin-offs en het opzetten van infrastructuren voor kennisoverdracht, zet ik me in om de maatschappelijke impact van het onderzoek te versterken.

Voorafgaand aan mijn aanstelling bij Wageningen University & Research, heb ik de KTO bij de Radboud Universiteit geleid en als consultant op het gebied van innovatiemanagement gewerkt. Daarbij heb ik waardevol advies verstrekt aan bedrijven en organisaties over de principes van open innovatie. Mijn expertise strekte zich uit tot het helpen van hen bij het effectief benutten van hun intellectuele eigendom, het veiligstellen van financiering en het succesvol op de markt brengen van nieuwe producten en diensten.

Naast mijn rol aan Wageningen University & Research, neem ik actief deel als lid van adviesraden en investeringscomités, met name gericht op financieringsinitiatieven in de vroege fase. Bovendien heb ik het voorrecht gehad om meer dan 500 start-ups te ondersteunen in hun innovatie en impact ambities.


Expertiseprofiel
Expertise
Vaardigheden
  • Leiderschap, strategische planning, projectontwikkeling, bedrijfsontwikkeling, fondsenwerving en relatiemanagement.
Sociale media
  Brechtje Vreenegoor op Linkedin
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel