Zoek medewerkers/organisaties dr.ir. GL Velthof
Naam
Naamdr.ir. GL Velthof
RoepnaamGerard
Emailgerard.velthof@wur.nl

Werk
OmschrijvingSenior onderzoeker
OrganisatieWageningen Environmental Research
OrganisatieeenheidDuurzaam Bodemgebruik
Telefoon+31 317 486 503
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 486 669
Telefoon 2
Fax+31 317 419 000
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer101/C217
PostadresPostbus 47
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer533
Nevenwerkzaamheden
  • Voorzitter Commissie Deskundigen Meststoffen - Ministerie van LNV
    dec 2022 - dec 2026

    Voorzitter van een wetenschappelijke commissie die het ministerie adviseert over het mestbeleid. Is een wettelijke taak (WOT). Het is dus formeel dus geen nevenactiviteit, maar onderdeel van mijn functie. Het is toch beter om dit te melden i.v.m. recente benoeming als buitengewoon hoogleraar. https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten/Commissie-van-Deskundigen-Meststoffenwet-CDM.htm|


Biografie

Dr. Gerard Velthof is bodemkundige en senior onderzoeker Nutriëntenmanagement bij het team Duurzaam Bodemgebruik van Wageningen Environmental Research. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in onderzoek naar nutriënten- en koolstofbeheer in landbouwbodems en publiceerde meer dan 100 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Momenteel is hij betrokken bij onder meer onderzoek naar het effect van waterbeheer op de lachgas- en CO2-emissies uit veengronden; risico op afwenteling van maatregelen om koolstof op te slaan in landbouwgronden op lachgasemissie; ammoniak- en lachgasemissies uit meststoffen; en integrale gebiedsgerichte maatregelen ter reductie van ammoniak- en broeikasgasemissies en nutriëntenuitspoeling. Hij was coördinator van verschillende EU Service contracten, coördinator van het H2020 project FAIRWAY en momenteel is hij coördinator van het Horizon project New Harmonica. Hij is voorzitter van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CDM adviseert het ministerie van LNV over het mest- en ammoniakbeleid. Ook is hij voorzitter van de Taakgroep Landbouwemissies van de Nederlandse Emissieregistratie. Deze werkgroep bepaalt de methodiek, verzamelt gegevens en berekent jaarlijks op landelijk niveau de gasvormige emissies van de landbouw (NH3, N2O, CH4, NOX, fijnstof, CO2).


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Gerard Velthof op Linkedin

Publicaties
Publicatielijsten
Onderzoeker ID's

Projecten

CDM 

 

Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel