Naam
Naamdr. J Sok
RoepnaamJaap
Emailjaap.sok@wur.nl

Werk
OmschrijvingUniversitair docent
OrganisatieDepartement Maatschappijwetenschappen
OrganisatieeenheidBedrijfseconomie
Telefoon+31 317 482 953
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 484 065
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresHollandseweg 1
6706KN, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer201/6040
PostadresPostbus 8130
6700EW, WAGENINGEN
Bodenummer56

Biografie

Tijdens mijn doctoraat (08-2012 - 12-2017) heb ik interdisciplinair onderzoek verricht naar de bereidheid van melkveehouders om hun vee vrijwillig te vaccineren tijdens een dierziekte-epidemie. Ik bestudeerde het gedrag van boeren vanuit een economisch en sociaalpsychologisch perspectief met inbreng vanuit de veterinaire epidemiologie. Ik combineerde mijn functie als promovendus vanaf 02-2014 met die van docent (0,4 fte) in vakken in de bedrijfseconomie aan Wageningen Universiteit. Deze gecombineerde functie vormde de opstap naar de functie van universitair docent per 01-2018.

De toegepaste onderzoeksmethodologieën in mijn promotieonderzoek bestudeerden voornamelijk hoe beleidsontwerpen, gebaseerd op een vrijwillige aanpak, verbeterd kunnen worden gegeven de diversiteit in motieven van boeren om te vaccineren. Het omvatte een agent-gebaseerde modelbenadering van de wisselwerking tussen het collectieve gedrag van boeren en de epidemiologie van de dierziekte Blauwtong. Dit model werd gebruikt om ontwerpen van vaccinatiestrategieën te simuleren die van elkaar verschilden in verwachte nadelige effecten, communicatiestrategieën en subsidieniveaus.

Mijn onderzoek richt zich nu op het begrijpen van gedrag in de context van ‘lock-ins’ die veel boeren ervan weerhouden over te stappen op duurzamere landbouwsystemen en -praktijken. Ik gebruik een verscheidenheid aan methoden om na te gaan welke hefbomen en instrumenten effectief zijn om boeren ertoe te bewegen aan deze transities deel te nemen. Hefbomen en instrumenten zijn onder meer: nudging en overreding, vertrouwen en normen, en financiële prikkels.

Jaap Sok


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Jaap Sok op Linkedin

Publicaties
Publicatielijsten
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel