Naam
Naaming. RD Timmer
RoepnaamRuud
Emailruud.timmer@wur.nl

Werk
OmschrijvingOnderzoeker granen, eiwitgewassen en quinoa
OrganisatieWageningen Plant Research
OrganisatieeenheidOpen Teelten
Telefoon+31 320 291 505
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax+31 320 230 479
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresEdelhertweg 1
8219PH, LELYSTAD
Gebouw/Kamer/121
PostadresPostbus 430
8200AK, LELYSTAD
BodenummerGeen

Biografie

Naast een grote interesse in de akkerbouw in het algemeen ligt mijn expertise vooral bij granen en nieuwe gewassen. Onder “nieuwe gewassen” kun je o.a. verstaan de eiwithoudende gewassen die de laatste jaren weer volop in de belangstelling staan zoals soja, lupinen, veldbonen en erwten. Daarnaast is er ook een toenemende interesse van akkerbouwers voor gewassen als quinoa, kidney beans en oude graansoorten zoals spelt en emmertarwe. Samen met ondernemers projectmatig werken aan mogelijkheden om de teelt van dergelijke gewassen in Nederland van de grond te krijgen is voor mij een uitdaging.

Ook het toepassen van de in Nederland opgedane ervaringen met teelt- en rassenonderzoek in buitenlandse projecten maakt voor mij het werken binnen Wageningen UR aantrekkelijk.

Ik heb een achtergrond en interesse in alles dat groeit en bloeit met een niet afgeronde studie biologie (universiteit Leiden) en een wel afgeronde studie plantenteelt (HLS Dordrecht). Als landbouwkundige en onderzoeker richt ik me op allerlei aspecten (nieuwe rassen, bemesting, gewasbescherming) die kunnen bijdragen aan het verhogen van de opbrengst en de kwaliteit van gewassen en het saldo van de teler.

Binnen het Cultuur- en Gebruikswaardeonderzoek ben ik verantwoordelijk voor o.a. het rassenonderzoek bij zomergerst en de daaraan verbonden contacten met veredelingsbedrijven, Nibem en andere partijen in de keten van mout en bier.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Ruud Timmer op Linkedin

Publicaties
Publicatielijsten

Projecten

Van alle granen wordt tarwe wereldwijd het meest verbouwd. Met meer dan 700 miljoen ton per jaar is tarwe derde van alle graansoorten in de totale voedselproductie wereldwijd, na maïs en rijst. De vraag naar tarwe voor menselijke consumptie neemt ook wereldwijd toe, onder meer in landen die voor de tarweproductie niet geschikt zijn, vanwege het overnemen van westerse diëten. Desalniettemin heeft zich een sterk toenemende vraag naar glutenvrije en tarwe-vrije producten ontwikkeld in de afgelopen jaren. Blijkbaar spelen uitingen op sociale media dat gluten en tarwe overgewicht en gezondheidsproblemen veroorzaken, evenals de nieuwe 'Vrij van' consumententrend, een belangrijke rol in deze ontwikkeling.

Het 'Well on Wheat?' project is een internationaal onderzoeksproject dat zich richt op de gezondheidsaspecten van tarweconsumptie en de gevolgen van tarwe- en glutenvermijding. Well on Wheat? 'beoogt een volledig beeld van de samenstelling te verkrijgen van geselecteerde tarwesoorten, het meel en het deeg daarvan gemaakt, evenals de gebakken broden. Als zodanig zullen de veranderingen in de chemische samenstelling van verschillende tarwesoorten en veranderingen in de samenstelling die kunnen optreden als gevolg van voedselverwerking (malen, gisten / zuurdesemfermentatie, bakken) worden geëvalueerd. Zodoende is de toeleveringsketen voor graanproducten uitgenodigd om mede de verantwoordelijkheid te dragen voor het helpen ontrafelen van de ongerustheid met betrekking tot de gezondheid van tarwe en gluten. Dit heeft geresulteerd in een sterk consortium van publiek-private samenwerking. Wageningen University & Research is een van de projectpartners. In Lelystad wordt een serie van tarwe-, spelt- en emmer-variëteiten geteeld voor analyses aan de samenstelling.

Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel