Name
Nameir. JALM Kamp
FirstnameJan
Emailjan.kamp@wur.nl

Job details
DescriptionDLO Groepshoofd
OrganizationWageningen Plant Research
Organization UnitField Crops
Phone+31 320 291 275
Mobile
Secretarial phone
Phone 2
Fax+31 320 230 479
Note for telephonist
Note by telephonist
Visiting addressEdelhertweg 1
8219PH, LELYSTAD
Building/Room/109
Postal addressPostbus 430
8200AK, LELYSTAD
CourierNone
Side activities
  • Bestuurslid - NVTL (Ned. Ver voor Techniek in de Landbouw)
    Jan 1990 - Present

    Bestuurlijke activiteiten w.o. het organiseren van een jaarlijkse studiedag gericht op techniek in de landbouw


Biography

Ik heb een technische achtergrond en een grote interesse in de akkerbouw. Mijn expertise ligt dan ook vooral in het domein van de precisielandbouw. Sensoren voor de bodem, opbrengstmetingen en gewassensoren maken plaatsspecifieke behandeling van percelen en gewassen mogelijk. De infrastructuur om op basis van deze sensoren tot taakkaarten te komen (bijv. Akkerweb) wordt steeds completer en maakt de drempel voor de akkerbouwer lager. Er zijn veel mogelijkheden om de inputs van middelen te optimaliseren. Ook kunnen opbrengsten en productkwaliteit hierdoor verbeteren. Lichtere en slimmere mechanisatie (zie ook: www.smaragd-smartfarming.nl) die gebruik maakt van nieuwe technologie, ontziet de bodem en biedt kansen voor de toekomst.

De Nederlandse akkerbouw staat voor grote uitdagingen. Akkerbouwers zijn continu zoekende om hun bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Om in deze tijden met hoge kosten en kleine marges tot een goed bedrijfsresultaat te komen, moet alles goed gaan. In feite bedrijft de Nederlandse akkerbouwer topsport. Het is inspirerend om hieraan een bijdrage te leveren, in nauwe samenwerking met de akkerbouwer.

Regionale onderzoeksprojecten, praktijknetwerken, het vertalen van precisielandbouwtoepassingen naar de praktijk: door veel interactie met de teler ontstaat een goede aansluiting bij zijn behoefte.

Cultuur en gebruikswaardeonderzoek en onderzoek aan nieuwe gewassen wordt door veel akkerbouwers als waardevol ervaren. Vanuit het team Product- en gewasinnovaties wordt hier met veel plezier aan gewerkt.


Expert Profile
Expertise
Social media
  Jan Kamp on Linkedin

Publications
Key publications
Publication lists
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel