Name
Nameir. W van Dijk
FirstnameWillem
Emailwim.vandijk@wur.nl

Job details
DescriptionResearcher Biobased Economy
OrganizationWageningen Plant Research
Organization UnitField Crops
Phone+31 320 291 543
Mobile+31 6 30372365
Secretarial phone
Phone 2
Fax+31 320 230 479
Note for telephonist
Note by telephonist
Visiting addressEdelhertweg 1
8219PH, LELYSTAD
Building/Room/013
Postal addressPostbus 430
8200AK, LELYSTAD
CourierNone

Biography

Hoewel ik binnen WUR aan verschillende onderwerpen heb gewerkt, is de min of meer rode draad in mijn werk het verbeteren van de nutriëntenbenutting bij de open teelten en het sluiten van de nutriëntenkringlopen in de voedselketen. Momenteel werk ik bij ACRRES, het toepassingscentrum voor groene energie en groene grondstoffen. Dit is een samenwerkingsverband van het plantaardig en dierlijke onderzoek binnen WUR, dat is gevestigd in Lelystad. Ook bij het onderzoek dat ik hier doe speelt circulariteit en het sluiten van nutriëntenkringlopen een belangrijke rol.

 

Zo ben ik recentelijk samen met collega‚Äôs bezig geweest om de fosforstromen en de fosforbalans van Nederland in kaart te brengen. Hieruit bleek dat er in Nederland sprake is van een groot overschot dat deels in de bodem accumuleert en deels terechtkomt in het afval en grotendeels verdwijnt uit de voedselketen. Nog weinig circulair dus. In verschillende projecten zijn we daarom nu bezig om te kijken hoe we dit lek in de voedselketen kunnen dichten via recycling van nutriënten uit de afvalketen en de mest/digestaatketen. De uitdaging is om nuttige nutriënten (o.a. koolstof, stikstof, kalium) zo veel mogelijk in Nederland te houden en voor nutriënten waar we al genoeg van hebben, zoals fosfor, elders een duurzame bestemming te vinden.

Ook ben ik betrokken bij projecten over kringlooplandbouw, in het bijzonder samenwerking tussen verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld akkerbouw en melkveehouderij. Belangrijke uitdaging hierbij is het ontwikkelen en toetsen van duurzame samenwerkingsvormen in zowel economische als milieutechnische zin


Expert Profile
Expertise
Social media
  Willem van Dijk on Twitter
  Willem van Dijk on Linkedin
  Willem van Dijk on ResearchGate

Publications
Publication lists
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel