Naam
Naamdr.ir. TPM Fijen
RoepnaamThijs
Emailthijs.fijen@wur.nl

Werk
OmschrijvingOnderzoeker
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidPlantenecologie en Natuurbeheer
Telefoon
Mobiel+31 6 23761035
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer100/C.109
Postadres
Bodenummer546
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
  • Voorzitter - Stichting Grond voor de Patrijs
    jun 2020 - Nu

    De stichting heeft ten doel het verwerven van vermogen en vaste activa die ter|beschikking worden gesteld aan boeren die invulling geven aan de|maatschappelijke opgave van het duurzaam produceren van voedsel in een|veerkrachtig systeem met oog op behoud en herstel van landschap, biodiversiteit|en de natuurlijke processen.


Biografie

Je zou me als een echte Wageninger kunnen zien: ik heb zowel mijn bachelor als mijn master (Bos- en Natuurbeheer) hier in Wageningen gedaan en ben in 2013 afgestudeerd. In mei 2015 ben ik vervolgens begonnen aan mijn PhD project over het relatieve belang van wilde bestuivers in agrarische systemen. Ik was in mijn studie breed geinteresseerd in alles wat met ecologie te maken had, met een voorkeur voor vogels, maar ook planten en insecten vond ik erg leuk. Aan bijen was ik echter nog nooit begonnen, maar de verscheidenheid aan levensvormen soorten trekken al snel je enthousiasme. In mijn huidige onderzoek zoek ik vooral naar treffende argumenten om beter voor onze biodiversiteit in agrarische landschappen te zorgen. Gewasbestuivers zijn een belangrijke reden om juist die bestuivers te beschermen, maar andere soorten zullen hier ongetwijfeld ook van profiteren. 

In mijn vrije tijd stop ik veel tijd in vogels kijken, maar ook het herkennen van soorten op basis van hun geluid. Ik ben dus ook zeer gepassioneerd over vogels en vogelonderzoek, wat ik zelf ook heb gedaan!

Foto: Thijs brengt een vlinder op naam tijdens het veldwerk in Italië op een vrije dag. Gemaakt door Bastiaen Boekelo

 

Sinds kort ben ik een crowdfunding project begonnen om te onderzoeken wat de bijdrage is van hommels voor het telen van lupine. De lokaal geteelde lupine kan dan soja vervangen in vleesvervangers en daardoor de ecologische voetafdruk significant verkleinen! 

<div id="kentaa_widget_project_4021"></div><script type="text/javascript" src="https://crowdfunding.wur.nl/widget/script.js"></script><script type="text/javascript">kentaaWidget("project_4021","https://crowdfunding.wur.nl/project/lupine/widget",320,0,"https://crowdfunding.wur.nl/project/lupine/widget", "kentaa_widget_", "nl", "1");</script>


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Thijs Fijen op Twitter

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten
Onderzoeker ID's

Projecten

Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur aan de mens levert, zoals de bestuiving van landbouwgewassen door wilde insecten. Deze diensten spelen in toenemende mate een rol bij de inspanningen om aan de stijgende vraag naar landbouwproducten te voldoen zonder biodiversiteit en milieu nog verder te belasten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van ecosysteemdiensten is echter meer inzicht nodig in een aantal fundamenteel ecologische processen. In dit project onderzoeken we of en hoe wilde bestuivers gebruikt kunnen worden ter vervanging of aanvulling van traditionele landbouwkundige hulpbronnen zoals (kunst)mest. We gebruiken de zaadproductie van hybride prei in Zuid-Europa als modelsysteem omdat hier de variatie in landbouwpraktijken, milieuomstandigheden en aantal en soortenrijkdom van wilde bestuivers uitermate geschikt is voor dit soort studies. Ook vergroot dit de kans op succesvolle adoptie van de opgedane kennis in het productiesysteem van een belangrijke producent van groentezaden. Specifieke onderzoeksvragen zijn wat de relatieve bijdrage aan zaadproductie is van bestuivers in vergelijking met beschikbaarheid van voedingsstoffen en water. Daarnaast wordt onderzocht of onder praktijkomstandigheden het aantal dan wel de soortenrijkdom van bestuivers belangrijker is voor de effectieve bestuiving van gewassen. De inzichten die dit onderzoek oplevert zullen worden gebruikt voor het ontwerp van effectieve strategieën die effecten van bestuivers en externe hulpmiddelen combineren voor een optimale zaadproductie en een gezonde populatie wilde bestuivers.   In dit project zijn verschillende interessante thesis-mogelijkheden!  http://tip.wur.nl/Project.php?ProjectID=3160


Onderwijs
Vakken
  • PEN-22303 - Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes: Field Excursions
  • PEN-50403 - Capita selecta Plant Ecology and Nature Conservation
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel