Naam
Naamir. JJ de Haan
RoepnaamJanjo
Emailjanjo.dehaan@wur.nl

Werk
OmschrijvingProjectleider & onderzoeker Bodem Water Bemesting
OrganisatieWageningen Plant Research
OrganisatieeenheidOpen Teelten
Telefoon+31 320 291 211
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 320 291 111
Telefoon 2
Fax+31 320 230 479
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresEdelhertweg 1
8219PH, LELYSTAD
Gebouw/Kamer/028
PostadresPostbus 430
8200AK, LELYSTAD
BodenummerGeen
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Biografie

Ik ben een expert in de ontwikkeling van een duurzame teelt in de akkerbouw en groententeelt met focus op bodem, water en bemesting. Mijn drive is om tot praktische en duurzame oplossingen te komen voor en met ondernemers: oplossingen die zowel goed zijn voor het bedrijf (voldoende inkomen en bestaanszekerheid) als voor de samenleving (zoals minder emissies en gebruik van eindige bronnen). Samenwerking met ondernemers en andere belanghebbenden is hierin onontbeerlijk.

Ik werk aan een breed scala van oplossingen: aan sterk technologische oplossingen als Teelt de grond uit waarin ik programmaleider ben van het onderzoeksprogramma op dit gebied. Ook heb ik gewerkt aan de mogelijkheden van fertigatie in de groententeelt. Daarnaast werk ik aan meer ecologische oplossingen als verbeterd bodembeheer met focus op organische stof, grondbewerking en bemesting. Janjo is projectleider van twee systeemprojecten op gebied van bodemmanagement, Bodemkwaliteit op zand en Bodemkwaliteit Veenkoloniën. In deze projecten worden diverse maatregelen gecombineerd binnen een gewasrotatie om tot een betere bodem en gewasproductie te komen met minder emissies van meststoffen.

Ik ben tevens secretaris van de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten, die bodem en bemestingsadviezen vaststelt en publiceert in het Handboek Bodem & Bemesting. Ik heb internationale expertise in EU-projecten, in focusgroepen van de EU rond Fertilizer Efficiency in Horticulture en Water and Agriculture en als coordinator van de ISHS werkgroep Vegetable Nutrition and Fertilization en de EUVRIN werkgroep Fertilization and Irrigation.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Janjo de Haan op Linkedin
  Janjo de Haan op Twitter
Groepen
  • Ondernemingsraad (OR)

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel