Naam
Naamir. JJ de Haan
RoepnaamJanjo
Emailjanjo.dehaan@wur.nl

Werk
OmschrijvingProjectleider & onderzoeker Bodem Water Bemesting
OrganisatieWageningen Plant Research
OrganisatieeenheidOpen Teelten
Telefoon+31 320 291 211
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 320 291 111
Telefoon 2
Fax+31 320 230 479
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresEdelhertweg 1
8219PH, LELYSTAD
Gebouw/Kamer/028
PostadresPostbus 430
8200AK, LELYSTAD
BodenummerGeen
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden -
    mrt 2022 - Nu


Biografie

Ik ben een expert in de ontwikkeling van een duurzame teelt in de akkerbouw en groententeelt met focus op bodem, water en bemesting. Mijn drive is om tot praktische en duurzame oplossingen te komen voor en met ondernemers: oplossingen die zowel goed zijn voor het bedrijf (voldoende inkomen en bestaanszekerheid) als voor de samenleving (zoals minder emissies en gebruik van eindige bronnen). Samenwerking met ondernemers en andere belanghebbenden is hierin onontbeerlijk om aan te sluiten bij de vragen vanuit de praktijk en de ontwikkelde kennis ook over te dragen naar de praktijk.

Mijn huidig onderzoek is gericht op verbeteren van het bodembeheer met focus op organische stof, grondbewerking en bemesting. Ik coördineer de PPS Beter Bodembeheer waarin gewerkt wordt aan ontwikkeling van maatregelen voor duurzaam bodembeheer in de open teelten. In het programma staan integratie van bodemkennis en het vertalen van deze kennis naar praktische boodschappen centraal. Verder ben ik betrokken bij het klimaatprogramma Slim Landgebruik, gericht op het realiseren van 0.5 Mton koolstofopslag in de bodem per jaar vanaf 2030, en bij EJP SOIL, een groot Europees programma gericht op duurzaam bodembeheer. In dit programma coördineer ik de communicatie in Nederland en ben ik betrokken bij diverse onderzoeksprojecten in het programma. Ook ben ik secretaris van de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten, die bodem en bemestingsadviezen vaststelt en publiceert in het Handboek Bodem & Bemesting.

Daarnaast heb ik in het verleden gewerkt aan meer technologische oplossingen als Teelt de grond uit waar ik programmaleider van een onderzoeksprogramma was. Ook heb ik gewerkt aan de mogelijkheden van fertigatie in de groententeelt.

Ik heb internationale expertise in EU-projecten, in focusgroepen van de EU rond Fertilizer Efficiency in Horticulture en Water and Agriculture en als coördinator van de ISHS-werkgroep Vegetable Nutrition and Fertilization en de EUVRIN-werkgroep Fertilization and Irrigation.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Janjo de Haan op Linkedin
  Janjo de Haan op Twitter

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel