Naam
Naam I Coninx
RoepnaamIngrid
Emailingrid.coninx@wur.nl

Werk
OmschrijvingSenior expert beleid en participatie in klimaatadaptatie
OrganisatieWageningen Environmental Research
OrganisatieeenheidRegionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik
Telefoon+31 317 488 360
Mobiel+31 6 83596841
Telefoon secretariaat+31 317 481 798
Telefoon 2
Fax+31 317 419 000
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer101/B215
PostadresPostbus 47
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer547
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
 • geen - geen nevenwerkzaamheden
  jan 2018 - Nu

  geen


Biografie

Naar een klimaatbestendige samenleving

Een samenleving die niet gebukt gaat onder klimaatverandering? Ik geloof dat dat kan. Met de beste beschikbare wetenschap en ervaringen van over de hele wereld zijn wij in staat om een manier te vinden om met klimaatverandering om te gaan. Beleidsmakers spelen daar een belangrijke rol in. Zij zorgen ervoor dat mensen en bedrijven de middelen en mogelijkheden krijgen om zich aan te passen.  

Beleid en maatschappelijke betrokkenheid bij klimaatadaptatie: mijn expertise

Ik ben senior expert beleid en maatschappelijke betrokkenheid rondom klimaatadaptatie. Dit betekent dat ik bijdraag aan deze maatschappelijke transformatie. Ik help beleidsmakers van alle beleidslagen om effectief klimaatadaptatiebeleid te ontwikkelen. Ik adviseer beleidsmakers ook over manieren om mensen te betrekken en te enthousiasmeren tot actie. Verder organiseer ik dialoog  tussen wetenschap, beleid en praktijk, zodat er een beter begrip ontstaat over onze klimaatkwetsbaarheid en over de mogelijke oplossingen. Ook organiseer ik zo nu en dan capacity building activiteiten over klimaatadaptatie.   

Nieuwsgierig naar verschillen tussen culturen

Interculturele verschillen vind ik fascinerend. Voor mijn werk ben ik vaak in het buitenland, vooral in Europa en Oost-Afrika.  Internationaal werken heeft me steeds meer duidelijk gemaakt dat cultuur, waarden en percepties bepalen hoe mensen omgaan met weersextremen en milieudegradatie. Ik leerde dat de lokale context mee bepaalt welke adaptatiemaatregelen ook echt uitgevoerd gaan worden. Deze sociale mechanismen heb ik grondig onderzocht tijdens mijn promotieonderzoek dat ging over het Vlaamse overstromingsbeleid.

Op weg naar effectiever beleid

Ik ben ervan overtuigd dat adaptatiebeleid meer effectief zou zijn wanneer er rekening gehouden wordt met cultuur, sociale waarden en percepties. Adaptatie die in lijn ligt met wat mensen belangrijk vinden en hoe zij naar hun toekomst en de wereld kijken, heeft veel meer kans op slagen. Mensen gaan dan ook echt willen meewerken om klimaatacties te ondernemen. Daarom neem ik die sociale mechanismen steeds mee in mijn aanpak. Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over collectieve actie, probeer ik een sfeer van vertrouwen te creëren tussen mensen en ze te ondersteunen om zelf samen een perspectief te ontwikkelen over de toekomst die zij wensen, opdat klimaatverandering niet langer een probleem hoeft te zijn.

Mijn werk over klimaatadaptatie

Momenteel ben ik bezig met het ontwikkelen van nieuwe regionale governance modellen om met droogte om te gaan. Ook heb ik projecten waarbij next generation EU en nationaal adaptatiebeleid ontwikkeld wordt. Daarbij is er steeds meer de vraag om dat adaptatiebeleid te integreren met rampenbeleid. Ik werk ook aan manieren om voedselzekerheidsprogramma’s klimaatbestendig te maken, aan climate service ontwikkeling en aan manieren om mensen te stimuleren tot klimaatactie.

Verder ben ik ook lid van review panels zoals van de Adaptation Futures Conference en onderzoeksprogramma’s zoals KPI Climate, Belgische wetenschapsbeleid en One Planet Fellowship.

Mijn werk is hier te vinden: https://research.wur.nl/en/persons/ingrid-coninx


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Ingrid Coninx op Linkedin

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten
Onderzoeker ID's

Projecten

Beleid en Governance

 • KLIMAP – we zetten living labs op om samen met waterbeheerders, boeren en overheden nieuwe manieren te vinden om met droogte om te gaan.
 • European Topic Centre - Climate Change Adaptation – Bijdrage aan het 2020 rapport over governance voor lokale klimaatadaptatie.
 • 3R Kenya – Analyse en aanbevelingen voor voedselzekerheidsprogramma’s in Kenya, opdat zij de agrifood sectoren verder helpen in de transitie naar volgroeide sectoren die op de internationale markt kunnen meedraaien.  

Climate services en de dialoog tussen wetenschap, beleid en praktijk

 • SINCERE is erop gericht om het Europese en internationale klimaatonderzoek beter beschikbaar te maken voor Europese partners die meedoen aan internationale onderhandelingen en uitvoering van internationale akkoorden.
 • PLACARD is een Europees platform dat via dialoog en uitwisseling zorgde voor betere samenwerking tussen de klimaatadaptatie en rampenreductie gemeenschappen.
 • Flanders Climate Portal – lokale overheden hebben vaak moeite om alle nodige informatie bij elkaar te vinden wanneer ze een klimaatadaptatieplan. Het Klimaatportaal brengt die informatie samen en maakt het beschikbaar voor het gemak van de lokale ambtenaren.
 • Climate portal Les Wallons s’adaptent: ik droeg bij aan de ontwikkeling van het Waalse klimaatadaptatie portaal.   

Engagement

 • BENEFIT-REALISE – we betrekken de allerarmste boeren in Ethiopia en geven hen perspectief om aan landbouw te voldoen in hun context van droogte, overstromingen, pests en ziekten.  
 • BERST – Cross regionale engagement via Community of Practice om zo te helpen bij de ontwikkeling van een regionale bioeconomie
 • GIFT-T – project om een engagement strategie te testen die gewone burgers en ondernemers enthousiasmeert om met groene infrastructuur aan de gang te gaan.
Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel