Naam
Naam I Coninx
RoepnaamIngrid
Emailingrid.coninx@wur.nl

Werk
OmschrijvingDLO Onderzoeker
OrganisatieWageningen Environmental Research
OrganisatieeenheidRegionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
 • Geen nevenwerkzaamheden - Geen nevenwerkzaamheden
  jan 2018 - Nu


Biografie

Naar een klimaatbestendige samenleving: het kan!

Een samenleving die niet gebukt gaat onder klimaatverandering? Ik geloof dat dat mogelijk is. Wetenschap en ervaringen van over de hele wereld kunnen ons helpen een manier te vinden om met klimaatverandering om te gaan. Beleidsmakers spelen daar een belangrijke rol in. Zij zorgen ervoor dat mensen en bedrijven de middelen en mogelijkheden krijgen om zich aan te passen.  

Beleid en maatschappelijke betrokkenheid voor klimaatadaptatie: mijn expertise

Ik ben senior expert in beleid en maatschappelijke betrokkenheid rondom klimaatadaptatie. Ik help beleidsmakers van lokaal tot internationaal niveau om effectief klimaatadaptatiebeleid te ontwikkelen. Ik adviseer hen ook hoe ze mensen kunnen betrekken om zo een klimaatbestendige samenleving te realiseren. Verder verbind ik wetenschap, beleid en praktijk door online en fysieke dialogen te organiseren, zodat er een beter begrip ontstaat over onze klimaatkwetsbaarheid en over de mogelijke oplossingen.    

Nieuwsgierig naar cultuurverschillen 

Voor mijn werk ben ik vaak in het buitenland, vooral in Europa, Oost-Afrika en Australië. Internationaal werken maakte me duidelijk dat cultuur, waarden en percepties mee bepalen hoe mensen omgaan met weersextremen en milieudegradatie. De lokale context heeft een sterke invloed op welke adaptatiemaatregelen ook echt uitgevoerd gaan worden. Deze sociale mechanismen heb ik grondig onderzocht tijdens mijn promotieonderzoek dat ging over het Vlaamse overstromingsbeleid.

Effectiever beleid door integratie van cultuur, sociale waarden en percepties

Ik ben ervan overtuigd dat adaptatiebeleid meer effectief zou zijn wanneer er beter rekening gehouden wordt met cultuur, sociale waarden en percepties. Adaptatie die in lijn ligt met wat mensen belangrijk vinden en hoe zij naar hun toekomst en de wereld kijken, heeft veel meer kans van slagen. Mensen zullen dan ook echt willen meewerken om klimaatacties te ondernemen. Daarom neem ik die sociale mechanismen steeds mee in mijn aanpak. Ze helpen om vertrouwen tot stand te brengen en zorgen ervoor dat mensen willen samenwerken om de samenleving te realiseren waar ze van dromen. Een samenleving waar klimaatverandering niet langer een probleem hoeft te zijn. 

Mijn werk over klimaatadaptatie

Momenteel ben ik bezig met het ontwikkelen van nieuwe regionale governance modellen om met droogte om te gaan. Ook werk ik aan projecten waarbij next generation EU en nationaal adaptatiebeleid ontwikkeld wordt. Daarbij ontstaat steeds vaker de vraag om dat adaptatiebeleid te integreren met rampenbeleid. En ook hoe het principe van 'maatschappelijk rechtvaardige adaptatie' in de praktijk vorm kan krijgen. Ik werk aan het klimaatbestendig maken van internationale voedselzekerheidsprogramma’s, het ontwikkelen van climate services en het stimuleren van mensen om klimaatacties te nemen.

Verder neem ik deel aan review panels van Adaptation Futures Conference en onderzoeksprogramma’s zoals JPI Climate, Belgische wetenschapsbeleid en One Planet Fellowship. Als projectmanager ben ik gecertificeerd met het IPMA label.

Ik ben momenteel gebaseerd in Darwin, Australië. Meer lezen over mijn werk? Kijk dan hier: https://research.wur.nl/en/persons/ingrid-coninx


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Ingrid Coninx op Linkedin

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten
Onderzoeker ID's

Projecten

Beleid en Governance

 • KLIMAP – we zetten living labs op om samen met waterbeheerders, boeren en overheden nieuwe manieren te vinden om met droogte om te gaan.
 • European Topic Centre - Climate Change Adaptation – Bijdrage aan het 2020 rapport over governance voor lokale klimaatadaptatie.
 • 3R Kenya – Analyse en aanbevelingen voor voedselzekerheidsprogramma’s in Kenya, opdat zij de agrifood sectoren verder helpen in de transitie naar volgroeide sectoren die op de internationale markt kunnen meedraaien.  

 

Climate services en de dialoog tussen wetenschap, beleid en praktijk

 • SINCERE is erop gericht om het Europese en internationale klimaatonderzoek beter beschikbaar te maken voor Europese partners die meedoen aan internationale onderhandelingen en uitvoering van internationale akkoorden.
 • PLACARD is een Europees platform dat via dialoog en uitwisseling zorgde voor betere samenwerking tussen de klimaatadaptatie en rampenreductie gemeenschappen.
 • Flanders Climate Portal – lokale overheden hebben vaak moeite om alle nodige informatie bij elkaar te vinden wanneer ze een klimaatadaptatieplan. Het Klimaatportaal brengt die informatie samen en maakt het beschikbaar voor het gemak van de lokale ambtenaren.
 • Climate portal Les Wallons s’adaptent: ik droeg bij aan de ontwikkeling van het Waalse klimaatadaptatie portaal.   

 

Engagement

 • BENEFIT-REALISE – we betrekken de allerarmste boeren in Ethiopia en geven hen perspectief om aan landbouw te voldoen in hun context van droogte, overstromingen, pests en ziekten.  
 • BERST – Cross regionale engagement via Community of Practice om zo te helpen bij de ontwikkeling van een regionale bioeconomie
 • GIFT-T – project om een engagement strategie te testen die gewone burgers en ondernemers enthousiasmeert om met groene infrastructuur aan de gang te gaan.
Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel