Zoek medewerkers/organisaties dr.ir. JMMJG Aarts
Naam
Naamdr.ir. JMMJG Aarts
RoepnaamJac
Emailjac.aarts@wur.nl

Werk
OmschrijvingDocent
OrganisatieDepartement Plantenwetenschappen
OrganisatieeenheidLaboratorium voor Moleculaire biologie
OmschrijvingExterne medewerker
OrganisatieDepartement Plantenwetenschappen
OrganisatieeenheidLaboratorium voor Moleculaire biologie
Telefoon+31 317 481 227
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 482 036
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 1
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer107/W1.Cc.065
PostadresPostbus 633
6700AP, WAGENINGEN
Bodenummer96

Biografie

Jac Aarts is een externe medewerker en is primair verbonden aan de Human Origins Group van de Faculteit Archeologie van Leiden Universiteit. Zijn huidige onderzoeksgebied ligt op het snijvlak van de toxicologie, moleculaire biologie, paleobiologie en de evolutionaire antropologie. Hij heeft veel onderzoek gedaan op het gebied van de moleculaire toxicologie. Dit onderzoek was met name gericht op schadelijke effecten van chemische stoffen op de genexpressie, in het bijzonder van dioxinen, veterinaire groeibevorderaars en andere endocriene verstoorders in de voedselketen en het leefmilieu, en daarnaast ook op positieve effecten van voedingscomponenten op de genexpressie, in het bijzonder anti-carcinogene en anti-obesogene activiteit.

Het toxische effect van dioxine-achtige stoffen dat typisch is voor dioxinevergiftiging bij mensen is een aandoening van de huid welke chlooracne wordt genoemd. De voormalige Oekraïense president Viktor Joesjtsjenko leed aan deze vorm van acne als gevolge van vergiftiging met dioxine door zijn tegenstanders.

De behandelende artsen ontdekten de vergiftiging met behulp van de zogenaamde DR-CALUX (Chemical-Activated LUciferase eXpression) test ontwikkeld door Jac Aarts in samenwerking met Prof. Michael Denison van de Universiteit van Californië, Davis, U.S.A., welke tegenwoordig veel gebruikt wordt voor het screenen op dioxine-achtige verontreinigingen in milieumonsters en in de voedselketen. Deze test maakt gebruik van een genetisch gemodificeerde hepatomacellijn van de rat welke stabiel getransfecteerd is met een luciferase reportergen waarvan de expressie onder controle staat van de aryl hydrocarbon (Ah) receptor, een door ligandbinding geactiveerde transcriptiefactor en het belangrijkste moleculaire aangrijpingspunt voor dioxine-achtige stoffen.

Hij ontwikkelde en valideerde ook diverse andere in vitro testen, gebaseerd op stabiel getransfecteerde cellijnen, voor het meten van genexpressie-effecten van dioxine-achtige stoffen, (ant)agonisten van de mannelijke steroïdehormoon (androgeen) receptor, antioxidanten en andere modulatoren van de EpRE (Electrophile-Responsive Element/NRF2/KEAP1)-gemedieerde genexpressie, en effectoren van peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs).

Tegenwoordig is Jac Aarts werkzaam in de Human Origins Group van de Faculteit Archeologie van Leiden Universiteit. Daar bestudeert hij het genoom van prehistorische mensachtigen (hominins) op zoek naar signalen van genetische aanpassing, welke licht zouden kunnen werpen op de achterliggende omgevings- en culturele factoren. Deze paleo-genetische benadering maakt deel uit van de multi-disciplinaire aanpak die binnen de Human Origins Group wordt toegepast om te komen tot een zo goed mogelijke reconstructie van de levensstijl en de “ecologische niche” van prehistorische hominins, zoals de neandertalers en de Denisova-mens, verwanten van de hedendaagse mens welke leefden in het pleistoceen tot ongeveer 40.000 jaar geleden, toen zij uitstierven. Een belangrijk onderwerp waar de Human Origins Group zich op richt is de vraag wanneer het regelmatige gebruik van vuur door de mens is begonnen. Derhalve richt het huidige onderzoek van Jac Aarts zich op genetische adaptatie in de verdedigingsmechanismen tegen de schadelijke effecten op de voortplanting van blootstelling aan giftige stoffen in rook en verhit voedsel, waaraan mensachtigen in het pleistoceen regelmatig moeten zijn blootgesteld wanneer ze vuur gebruikten als warmtebron en voor het bereiden van hun voedsel.


Expertiseprofiel
Expertise

Publicaties
Publicatielijsten

Projecten
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel