Zoek medewerkers/organisaties prof.dr.ir. MK van Ittersum
Naam
Naamprof.dr.ir. MK van Ittersum
RoepnaamMartin
Emailmartin.vanittersum@wur.nl

Werk
OmschrijvingProfessor
OrganisatieDepartement Plantenwetenschappen
OrganisatieeenheidPlantaardige Productiesystemen
Telefoon+31 317 482 382
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 482 141
Telefoon 2+31 317 482 141
Fax+31 317 484 892
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresBornsesteeg 48
6708PE, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer109/1025
PostadresPostbus 430
6700AK, WAGENINGEN
Bodenummer71
Nevenwerkzaamheden
 • Raad van Advies esproject over geïntegreerd teeltadvies - Publieke zaken (http://www.publiekezaken.eu)
  jan 2021 - jan 2024

  Lid van RvA van het project opgezet door Agrifirm, Van Iperen, CZAV om tot een halvering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw te komen. RvA vergadert 4x per jaar. De tijd wordt vergoed.

 • Lid Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) - Ministerie van LNV
  aug 2018 - aug 2022

  Voor het onderhoud en de aanpassing van de Meststoffenwet laat het ministerie van LNV zich adviseren door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CDM is op verzoek van het ministerie van LNV in het najaar van 2003 ingesteld.||De CDM is een onafhankelijke wetenschappelijke commissie en bestaat uit acht leden. Daarnaast is er een adviseur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).


Biografie

Martin van Ittersum is gepromoveerd in de landbouw- en milieuwetenschappen aan Wageningen Universiteit. Hij is hoogleraar in de Plantaardige productiesystemen van dezelfde universiteit. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op duurzame landbouw en het wereldvoedselvraagstuk; hij werkt aan de analyse, het ontwerp en de evaluatie van landbouwsystemen, van veld, tot bedrijf, regio en mondiaal niveau. Hij leid(de) vele (inter)nationale projecten rondom het wereldvoedselvraagstuk, integrale toetsing van landbouwsystemen, yield gap analyse, eindigheid van fosfaat, klimaatsverandering en circulariteit in voedselsystemen. Martin leidt momenteel het Global Yield Gap Atlas project (www.yieldgap.org) waarin de mogelijkheden voor uitbreiding van voedselproductie op huidige landbouwgrond in kaart worden gebracht. In 2013 was hij mede-voorzitter van het 1ste Internationale Congres over Mondiale Voedselzekerheid in Nederland en hij is mede-voorzitter van de 4de editie van dit congres in Montpellier in 2020. In 2015 en 2016 was hij interim-leerstoelhouder van de biologische bedrijfsystemen groep van Wageningen Universiteit. Hij heeft meer dan 175 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en begeleidde veel Master en PhD studenten, afkomstig van alle continenten.


Expertiseprofiel
Expertise

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

Onderwijs
Vakken
 • APS-50803 - Sustainable Food Security: The value of systems thinking
 • CSA-10806 - Introduction Quantitative Agroecology
 • CSA-34806 - Advanced Agronomy
 • PPS-30306 - Quantitative Analysis of Land Use Systems (QUALUS)
 • PPS-50806 - Capita Selecta Plant Production Systems
 • YPS-82318 - BSc Thesis Plant Sciences
Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel