Zoek medewerkers/organisaties prof.dr. HFM te Molder
Naam
Naamprof.dr. HFM te Molder
RoepnaamHedwig
Emailhedwig.temolder@wur.nl

Werk
OmschrijvingExterne medewerker
OrganisatieDepartement Maatschappijwetenschappen
OrganisatieeenheidStrategische Communicatie
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Biografie

Hedwig te Molder is hoogleraar Taal en Communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en gasthoogleraar Wetenschapscommunicatie aan Wageningen Universiteit, bij de leerstoelgroep Strategische Communicatie. Zij onderzoekt alledaagse interacties over wetenschap en technologie, met behulp van discursieve psychologie en conversatieanalyse. Ze heeft speciale aandacht voor de veranderende rol van experts en expertise in een vermeende post truth society. Meer in het algemeen is ze geïnteresseerd in onderhandelingen over kennisrechten en -verantwoordelijkheden, en de verborgen moraliteit van kennisclaims. Belangrijke toepassingsgebieden zijn voeding, vaccinatie, ADHD, gene editing en klimaatverandering. Ze richt zich onder meer op de vraag hoe op deze terreinen de omslag van debat naar dialoog gemaakt kan worden.

Ze publiceerde meer dan 90 wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken. Momenteel begeleidt zij 7 AiO's en 1 postdoc. Het laatst voltooide AiO project betreft 'How do you know? Everyday negotiations of expert authority', door Wytske Versteeg. Zij (bege)leidt momenteel het ZonMw-project 'Talk in Action! Towards a constructive dialogue between stakeholders on livestock-related zoonoses(2017-2021), het Edema-Steernberg project 'To like or not to like: On negotiating taste in children of families with lower socioeconomic status' (2017-2021) en, in opdracht van VWS, het project 'Shots at Stake. Facilitating interactions between professionals and parents on childhood vaccination' (2020-2024). Daarnaast begeleidt zij nog 3 externe PhDs en het postdoc project 'Nutrition Disparity and Equity’.

In 2007 ontving Hedwig de Distinguished Book Award van de American Sociological Society voor Conversation and Cognition (Cambridge University Press, met Jonathan Potter). In 2009 was zij Visiting Scholar aan de University of California, Santa Barbara (UCSB), en in 2015 Visiting Professor aan de University of Vienna. Van april-juli 2017 was zij een senior Fulbright Scholar aan Rutgers University, School of Communication and Information, USA.

Zij is voorzitter van de Commissie Ethische en Maatschappelijke Aspecten van de COGEM, de wetenschappelijke adviesraad voor de Nederlandse overheid op het gebied van genetische modificatie, en lid van het Dagelijks Bestuur. 

Samen met Noëlle Aarts (Radboud Universiteit Nijmegen) richtte zij het Centrum voor Dialoog op. 

Televisie

  • NieuwLicht, NPO2, 28 oktober 2018, over de dalende vaccinatiegraad

Podcast

Interviews

Debat

Radio-interviews


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Hedwig te Molder op Linkedin
  Hedwig te Molder op ResearchGate
  Hedwig te Molder op Google Scholar Citations

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

Projecten van HFM te Molder


Onderwijs

Communication Strategies in Everyday Life (CPT-33306). This course is particularly concerned with the study of everyday talk (discursive psychology) and the application of these insights to current communication practices, varying from public debates on genetically modified food to online support groups.

https://ssc.wur.nl/Handbook/Course/CPT-33306

Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel