Naam
Naamdr. AC Hoes
RoepnaamAnne-Charlotte
Emailanne-charlotte.hoes@wur.nl

Werk
OmschrijvingSenior Onderzoeker
OrganisatieWageningen Economic Research
OrganisatieeenheidInnovation- and Risk Management and Information Governance
Telefoon+31 317 482 636
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
Bezoekadres
, WAGENINGEN
Droevendaalsesteeg 4
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer/Flex104/Flex
PostadresPostbus 35
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer135135
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Biografie

Sociale innovatie en transities

Als onderzoeker ben ik betrokken bij diverse innovatie trajecten in het agrofood en groene domein. Ik zet procesmonitoring in om de deelnemers te ondersteunen in het verbeteren van hun innovatiestrategie. De methode, ontwikkeld samen met andere onderzoekers, staat beschreven in het handboek Reflexieve Monitoring in Actie http://www.wageningenur.nl/nl/show/Reflexive-Monitoring-in-Action.htm

Daarnaast heb ik wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over onder andere hoe deelnemers van innovatie initiatieven communicatief omgaan met spanningen die ontstaan tijdens verandertrajecten, de maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieën, de leerprocessen tussen onderzoekers en ondernemers en de initiële diffusie van technologie.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Anne-Charlotte Hoes op Linkedin

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

Voedselinnovaties in Nederland

In Nederland zijn honderden kleinschalige en middelgrote initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en innovatie rond voedsel. Deze initiatieven sluiten aan bij allerlei maatschappelijke trends zoals gemak, duurzaamheid, beleving, dierenwelzijn, digitalisering, gezondheid, individualisering, eerlijke handel, exclusiviteit en terug naar de natuur, die vertaald kunnen worden naar innovaties in de wereld van voedsel. Met een internetzoektocht en consultatie van experts zijn meer dan 300 voedselinnovaties geïdentificeerd. Deze initiatieven zijn inductief, dus op grond van de voorbeelden die we vonden en niet op basis van vooraf bedachte sub-groepen gecategoriseerd. Dit leverde acht onderscheidende thema’s op. (zie http://edepot.wur.nl/393941)

Veranderkunde Duurzame Zuivelketen

Met het initiatief Duurzame Zuivelketen (DZK) werkt de Nederlandse zuivel aan verduurzaming. Wageningen Economic Research ondersteuntde veranderstrategie van de zuivelsector met de Sociale Innovatie Aanpak. We brengen perspectieven van boeren, adviseurs en andere belanghebbenden in beeld, reflecteren samen met het DZK op de uitgevoerde veranderstrategie, en organiseren creatieve workshops met zuivelpartijen om nieuwe best practices en oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Dit doen we in nauwe samenwerking met collega’s die de duurzaamheidsprestaties monitoren. In een interview stelt de projectleider van Duurzame Zuivelketen dat: “Wageningen Economic Research oog heeft voor de dilemma’s van de sector, zonder daar kritiekloos in mee te gaan” (zie http://www.wur.nl/nl/show/LEI-ontwikkelt-set-indicatoren-voor-Duurzame-Zuivelketen.htm).

Varkens en burgers in Brabant

Maatschappelijk draagvlak is van wezenlijk belang voor toekomstige voedselproductie in Nederland. De nonwaardering van de varkenshouderijsector in Brabant zorgt al jaren voor spanningen bij onder andere burgers, boeren en gemeenten. Deze studie stelt dat nieuwe verbindingen tussen burgers, boeren en overheid nodig zijn om het vertrouwen te herstellen in Brabant (zie http://edepot.wur.nl/279565)

Leerervaringen en oogst van internationaal Greenport programma

Greenport Holland International (GHI) ondersteunden de internationalisering van de Nederlandse tuinbouw en vroeg aan het ons om de leerervaringen en de oogst van GHI expliciet te maken (zie http://edepot.wur.nl/326328).

Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel