Naam
Naamdr. AC Hoes
RoepnaamAnne-Charlotte
Emailanne-charlotte.hoes@wur.nl

Werk
OmschrijvingSenior Onderzoeker
OrganisatieWageningen Economic Research
OrganisatieeenheidInnovation- and Risk Management and Information Governance
Telefoon+31 317 482 636
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
Bezoekadres
, WAGENINGEN
Droevendaalsesteeg 4
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer/Flex104/Flex
PostadresPostbus 35
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer135135
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Biografie

Responsible Transitions in agri-food & circular bioeconomy

Als onderzoeker ben ik betrokken bij diverse innovatie trajecten in het agrofood en biobased domein. Ik zet procesmonitoring in om de deelnemers te ondersteunen in het verbeteren van hun innovatiestrategie. De methode, ontwikkeld samen met andere onderzoekers, staat beschreven in het handboek Reflexieve Monitoring in Actie http://www.wageningenur.nl/nl/show/Reflexive-Monitoring-in-Action.htm

Daarnaast heb ik wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over onder andere hoe deelnemers van innovatie initiatieven communicatief omgaan met spanningen die ontstaan tijdens verandertrajecten, de maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieën, de leerprocessen tussen onderzoekers en ondernemers en de initiële diffusie van technologie.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Anne-Charlotte Hoes op Linkedin

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

Transitie naar Kringlooplandbouw

De publicatie 'Toekomstige voedselproductie' brengt zeven pionierende Nederlandse kringloopboeren in beeld die verschillen in aanpak. Door te laten zien hoe ze het doen, zijn ze een inspiratiebron voor Nederlandse agrariërs en beleidsmakers.

Hoe we ons voedsel produceren, raakt steeds verder uit balans. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven. Pioniers in kringlooplandbouw laten zien dat het anders kan. In Nederland zijn vele innovatieve kringlooplandbouwbedrijven die op een andere manier plantaardig en/of dierlijk voedsel produceren. Zeven vernieuwende voedselproducerende bedrijven zijn uitgebreid onderzocht. De ondernemingen verschillen in bedrijfsvorm en kringloopstrategie, maar zijn vergelijkbaar in mate van innovativiteit. Hun kringloopaanpak is divers, maar ze lopen allemaal tegen innovatiebarrières aan omdat ze het anders doen. Op basis van gesprekken met 46 informanten en een internetverkenning zijn 250 pionierende bedrijven in kaart gebracht. Hiervan zijn er 88 opgenomen in de publicatie en zeven uitgebreid beschreven. De overheid krijgt via hun verhalen inzicht in belemmeringen en adviezen over hoe beleid deze kan beslechten. De verhalen geven een kijkje in de keuken van de innovatieve kringloopboer. Lees hele publicatie op https://edepot.wur.nl/519070

Voedselinnovaties in Nederland

In Nederland zijn honderden kleinschalige en middelgrote initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en innovatie rond voedsel. Deze initiatieven sluiten aan bij allerlei maatschappelijke trends zoals gemak, duurzaamheid, beleving, dierenwelzijn, digitalisering, gezondheid, individualisering, eerlijke handel, exclusiviteit en terug naar de natuur, die vertaald kunnen worden naar innovaties in de wereld van voedsel. Met een internetzoektocht en consultatie van experts zijn meer dan 300 voedselinnovaties geïdentificeerd. Deze initiatieven zijn inductief, dus op grond van de voorbeelden die we vonden en niet op basis van vooraf bedachte sub-groepen gecategoriseerd. Dit leverde acht onderscheidende thema’s op. Lees hele publicatie op http://edepot.wur.nl/393941

Veranderkunde Duurzame Zuivelketen

Met het initiatief Duurzame Zuivelketen (DZK) werkt de Nederlandse zuivel aan verduurzaming. Wageningen Economic Research ondersteuntde veranderstrategie van de zuivelsector met de Sociale Innovatie Aanpak. We brengen perspectieven van boeren, adviseurs en andere belanghebbenden in beeld, reflecteren samen met het DZK op de uitgevoerde veranderstrategie, en organiseren creatieve workshops met zuivelpartijen om nieuwe best practices en oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Dit doen we in nauwe samenwerking met collega’s die de duurzaamheidsprestaties monitoren. In een interview stelt de projectleider van Duurzame Zuivelketen dat: “Wageningen Economic Research oog heeft voor de dilemma’s van de sector, zonder daar kritiekloos in mee te gaan” (zie http://www.wur.nl/nl/show/LEI-ontwikkelt-set-indicatoren-voor-Duurzame-Zuivelketen.htm).

Varkens en burgers in Brabant

Maatschappelijk draagvlak is van wezenlijk belang voor toekomstige voedselproductie in Nederland. De nonwaardering van de varkenshouderijsector in Brabant zorgt al jaren voor spanningen bij onder andere burgers, boeren en gemeenten. Deze studie stelt dat nieuwe verbindingen tussen burgers, boeren en overheid nodig zijn om het vertrouwen te herstellen in Brabant (zie http://edepot.wur.nl/279565)

Leerervaringen en oogst van internationaal Greenport programma

Greenport Holland International (GHI) ondersteunden de internationalisering van de Nederlandse tuinbouw en vroeg aan het ons om de leerervaringen en de oogst van GHI expliciet te maken (zie http://edepot.wur.nl/326328).

Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel