Zoek medewerkers/organisaties dr.ir. AJH van Vliet
Naam
Naamdr.ir. AJH van Vliet
RoepnaamArnold
Emailarnold.vanvliet@wur.nl

Werk
OmschrijvingBioloog
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidMilieusysteemanalyse
Telefoon+31 317 485 091
Mobiel+31 6 13563689
Telefoon secretariaat+31 317 484 812
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3a
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer100/C.009
PostadresPostbus 47
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer544
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
 • Algemeen Directeur Nature Today BV - Nature Today BV
  mrt 2020 - Nu

  De Nature Today BV organiseert de ontwikkeling en exploitatie van de Nature Today (web)app (Nature Today Go). Doel van Nature Today Go is het mensen toegang geven tot een breed scala aan locatiegebonden natuurinformatie om zo meer verbondenheid met en betrokkenheid bij natuur te stimuleren. Nature Today Go is in de basis gratis, maar voor toegang tot locatiegebonden natuurinformatie is een jaarlijks abonnement nodig. Met de inkomsten financieren we het technisch in de lucht houden van Nature Today Go, het verder inhoudelijk ontwikkelen (bijv. meer soortgroepen, ontwikkeling ecologische modellen), de aankoop van natuurinformatie, de eindredactie en internationalisering van het concept. Het streven is dat een substantieel deel van de inkomsten, na aftrek van kosten voor onderhoud en ontwikkeling, gebruikt wordt voor de financiering van natuurgerelateerde activiteiten van de contentpartners van Nature Today.

 • Voorzitter van het bestuur - Heimans en Thijsse Stichting
  mrt 2020 - Nu

  De Heimans en Thijsse Stichting wil de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming levend houden door het beheer van een rijke bibliotheek en het beschikbaar stellen van archief- en documentatiemateriaal aan een breed publiek. Maar zij wil ook bijdragen door het debat te stimuleren over natuurbescherming en natuureducatie middels de organisatie van symposia, het publiceren van nieuwsberichten en het uitreiken van de Heimans en Thijsse Prijs.

 • Bestuurslid Stichting GLOBE Nederland - Stichting GLOBE Nederland
  mrt 2014 - Nu

  GLOBE is een wereldwijd netwerk van scholen die onderzoek doen aan natuur en milieu i.s.m. wetenschappers. Wageningen University & Research is een van de wetenschappelijke partnerorganisaties van GLOBE Nederland. Mijn voornaamste activiteit is het afstemmen van de inbreng van de bij GLOBE Nederland betrokken wetenschappelijke instellingen bij de onderwijs- en onderzoekactiviteiten van GLOBE Nederland. Specifiek aandachtspunt zijn de projecten gerelateerd aan mijn onderzoek met de GrowApp en de Natuurkalender.

 • Bestuurslid van de Stichting voor Duurzame Ontwikkeling - Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
  jan 2000 - Nu

  De Stichting voor Duurzame Ontwikkeling richt zich op het behoud en duurzaam gebruik van natuurlijke ecosystemen door kennis te vergroten en bewustwording te vergroten betreffende de manieren waarop mensen profiteren van natuurlijke ecosystemen. Mijn voornaamste activiteit is de coƶrdinatie van het Nature Today-netwerk. Een groot aantal natuurorganisaties, kennisinstellingen, terreinbeherende organisaties en overheden is lid van Nature Today. Het lidmaatschap geeft het recht om natuurberichten te plaatsen op het Nature Today-platform. Met de lidmaatschapsgelden wordt het technisch onderhoud en de ontwikkeling van het platform, de eindredactie en de communicatie gefinancierd.


Biografie

Ik ben gespecialiseerd in de ontwikkeling en coordinatie van citizen science netwerken. Het basisnetwerk is het Nederlandse fenologie netwerk De Natuurkalender. De Natuurkalender richt zich op het monitoren, analyzeren, voorspellen en communiceren van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur zoals de start van bloei, het verschijnen van vlinders of het aankomen van trekvogels. De Natuurkalender heeft ook als doel om de samenleving te helpen zich aan te passen aan de veranderingen in de natuur die optreden als gevolg van verandering in weer en klimaat.
Andere voorbeelden van citizen science netwerken die ik (mede) opgezet heb zijn de Muggenradar, Tekenradar, Essentaksterfte en de GrowApp dat onderdeel is van het wereldwijde GLOBE programma.

Verder ben ik gespecialiseerd in het communiceren van wetenschap naar publiek. Ik coordineer de natuurnieuwssite Nature Today waar meer dan dertig natuurorganisaties, kennisinstellingen, terreinbeherende organisaties en overheden dagelijks berichten over actuele ontwikkelingen in de natuur publiceren. Het doel van Naturetoday.com is om natuur in het dagelijkse nieuwsdomein te brengen om zodoende de interesse voor natuur in de samenleving te vergroten. Op NatureToday.nl en in de Nature Today App (Apple en Google Play) bieden we toegang tot een breed scala aan locatiegebonden natuurinformatie.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Arnold van Vliet op Linkedin
  Arnold van Vliet op Twitter
  Arnold van Vliet op Facebook
  Tekenradar op Twitter
  Arnold van Vliet op YouTube
  Muggenradar op Twitter
  Website Muggenradar.nl
  Website Tekenradar.nl
  TEDxEde: Nature already adapts to climate change. What about you?

Publicaties
Publicatielijsten

Projecten

Onderwijs

Van Vliet is verantwoordelijk voor twee vakken bij Wageningen University: Principles of Environmental Sciences (1ste jaar MSc) en Milieuwetenschappen en Maatschappij (1ste jaar BSc). Verder coördineert Van Vliet vanuit het Natuurkalender programma verschillende onderwijsprogramma’s voor het middelbaar-, groen- en basisonderwijs in het kader van het internationale GLOBE programma.

Vakken
 • CPT-14306 - Life Sciences for Communication Scientists
 • ESA-10309 - Environmental Sciences and Society
 • ESA-20506 - Introduction to Environmental Systems Analysis
 • ESA-20806 - Principles of Environmental Sciences
 • ESA-22806 - Environmental Systems Analysis: Methods and Applications
 • ESA-79224 - MSc Research Practice Environmental Systems Analysis
 • ESA-79324 - MSc Research Practice Environmental Systems Analysis
 • ESA-80424 - MSc Thesis Environmental Systems Analysis
Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel