Naam
Naam RJB Waenink MSc
RoepnaamRik
Emailrik.waenink@wur.nl

Werk
OmschrijvingPromovendus
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidPlantenecologie en Natuurbeheer
OmschrijvingPromovendus
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidPlantenecologie en Natuurbeheer
Telefoon
Mobiel+31 6 34230182
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3a
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer100/C.125
Postadres
Bodenummer546
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
  • - Geen nevenwerkzaamheden
    apr 2021 - Nu


Biografie

De waarde van strokenteelt voor akkervogels

De meeste akkervogels in Nederland verkeren in zwaar weer. Kleinschaligheid in het landschap terugbrengen via strokenteelt kan deze vogelsoorten mogelijk helpen. In strokenteelt worden namelijk verschillende gewassen op korte afstand van elkaar geteeld, waardoor ze allemaal binnen het bereik van een akkervogel vallen. Wat betekent deze teeltwijze voor akkervogels? Op die vraag probeer ik een antwoord te vinden in mijn promotieonderzoek.

De veldleeuwerik op de bovenste foto heeft bijvoorbeeld een nest in het gewas op de voorgrond, maar is al met een paar vleugelslagen in andere gewassen om daar insecten voor de jongen te verzamelen. Vliegt deze veldleeuwerik daadwerkelijk minder ver om voedsel te verzamelen? En zorgt een strokenteelt voor een hoger en diverser insectenaanbod? Kan een strokenteeltvogel daardoor makkelijker zijn jongen grootbrengen? Allemaal prikkelende vragen die aan bod komen in het onderzoek. Niet alleen voor de veldleeuwerik, maar ook voor andere akkervogels zoals de gele kwikstaart.

Een ander onderzoeksvoorbeeld is de beschikbaarheid van muizen voor muizenetende roofvogels, waaronder deze jagende blauwe kiekendief. Of de gevoeligheid voor predatie, zoals bij jonge kievitjes (foto’s onder) die hun voedsel bij elkaar scharrelen in de open stroken, maar zodra er gevaar dreigt snel kunnen wegduiken in de naastgelegen hogere stroken.

De onderzoeksresultaten geven uiteindelijk handvatten voor boeren en beleidsmakers en dragen daarmee bij aan de transitie naar een natuurinclusieve akkerbouw. Dit onderzoek is een nauwe samenwerking tussen de Wageningen Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen, en is onderdeel van het multidisciplinaire onderzoek naar gewasdiversiteit ‘CropMix’, gefinancierd via de Nationale Wetenschapsagenda.

Vragen over strokenteelt en biodiversiteit beantwoord ik graag (rik.waenink@wur.nl). Ben je student op zoek naar een thesis? Stuur gerust een bericht; er is altijd iets boeiends te doen.

Foto's: Thijs Glastra


Expertiseprofiel
Sociale media
  Rik Waenink op Linkedin

Publicaties
Publicatielijsten
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel