Zoek medewerkers/organisaties dr.ir. MA Slingerland
Naam
Naamdr.ir. MA Slingerland
RoepnaamMaja
Emailmaja.slingerland@wur.nl

Werk
Omschrijvinguniversitair hoofddocent
OrganisatieDepartement Plantenwetenschappen
OrganisatieeenheidPlantaardige Productiesystemen
Telefoon+31 317 483 512
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax+31 317 484 892
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresBornsesteeg 48
6708PE, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer109/1027
PostadresPostbus 430
6700AK, WAGENINGEN
Bodenummer71

Biografie

Maja Slingerland heeft een master tropische veehouderij systemen (1988, cum laude)  en een PhD in gemengde bedrijfssystemen in west Afrika (2000), beide in Wageningen Universiteit. Ze heeft lesgegeven op Van Hall Larenstein Deventer (1989-91) en 3 jaar op SNV contract voor FAO in Mali gewerkt  in een dorpsbos beheers programma (1991-93). Vervolgens heeft ze 6 jaar in Burkina Faso gewerkt als coördinator van het natuurlijke hulpbronnen programma van Wageningen Universiteit en als directeur steunpunt (1993-1999). Het werk bestond uit intitiëren en begeleiden van Bachelor, Master en PhD studies alsmede coördinatie van het  interdisciplinaire onderzoeksprogramma. Daarnaast  was ze verantwoordelijk voor financiëel en administratief  beheer van het steunpunt.  Terug in Wageningen heeft ze grote interdiscipinaire onderzoeks progarmams geïnitieerd en gecoördineerd: Micronutriënten (China, Benin, Burkina Faso), Concurrerende aanspraken op natiuurlijke hulpbronnen (Zuidelijk Afrika en Brazilië) en  duurzame oliepalm (Thailand, Indonesië). Ze is lid van de stuurgroepen van door Wageningen gefinanciëerde strategische interdisciplinaire onderzoeksprogrammas "Scaling and Governance" en "Smart  and Sustainable Food Production". Haar aandacht ligt bij voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling met boeren bedrijven als eenheid van analyseen ze werkt hierbij graag samen met sociale wetenschappen. Ze initiëert en begeleid PhD, Master en Bachelor studenten, participeert  in publieke debatten en publiceert regelmatig in zowel  wetenschappelijke als meer populaire tdijschriften. Ze initiëerde en en coördineert twee interdisciplinaire  vakken (wereld voedsel zekerheid en duurzame ontwikkeling) en geeft gastlessen in diverse andere collegeseries van WU en Van Hall Larensten maar ook op andere agrarische hoge beroepsopleidingen en middelbare scholen.


Expertiseprofiel
Expertise
Vaardigheden
 • interdisciplinair onderzoek initiëren, coördineren en uitvoeren, team speler, zinvolle verbanden leggen tussen maatschappelijke problemen en relevante wetenschapsgebieden om aan oplossingen te werken, constructief meewerken aan groter doel, solidair aan collega's en organisatie, bijdrage leveren conform of meer dan gevraagd/vereist/ afgesproken', succesvolle acquisitie van kleine en grotere projecten/programma's, motiveren en enthousiasmeren van studenten, initiatie en supervisie BSc, MSC en PHD studies, publicatie vaardigheden, vertaling wetenschappelijke uitkomsten naar beleidsrelevante aanbevelingen, presentatie vaardigheden (spreken in het openbaar), financiële en administratieve program ma management vaardigheden

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

Onderwijs

Initiatie, coördinatie en lesgeven in YSD50806 wereld voedsel zekerheid en in YSD50306 duurzame ontwikkeling

lesgeven in:

 • Introduction to Nutrition and Health in Developing countries
 • Seminar Interdisciplinarity in Scientific Research and Education
 • Analysing Sustainability of Farming Systems
 • PhD course: Land Dynamics: Getting to the bottom of Mount Kenya: course development and teaching
 • PhD Masterclass on Bioenergy: teaching
 • In Van Hall Larenstein University of Applied sciences: Food security module
 • In CDI course: Competing claims on natural resources

 

Vakken
 • CPT-57302 - Food Security and Sustainability: Food Access
 • HNH-26806 - Introduction to Global Nutrition and Health
 • PBR-37306 - Advanced Bioresources
 • PPS-30806 - Analysing Sustainability of Farming Systems
 • PPS-31306 - Global Food Security
 • PPS-50806 - Capita Selecta Plant Production Systems
 • PPS-70424 - MSc Internship Plant Production Systems
 • PPS-79324 - MSc Research Practice Plant Production Systems
 • PPS-80424 - MSc Thesis Plant Production Systems
 • PPS-80430 - MSc Thesis Plant Production Systems
 • PPS-80436 - MSc Thesis Plant Production Systems
Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel