Zoek medewerkers/organisaties dr.ir. MA Slingerland
Naam
Naamdr.ir. MA Slingerland
RoepnaamMaja
Emailmaja.slingerland@wur.nl

Werk
Omschrijvinguniversitair hoofddocent
OrganisatieDepartement Plantenwetenschappen
OrganisatieeenheidPlantaardige Productiesystemen
Telefoon+31 317 483 512
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax+31 317 484 892
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresBornsesteeg 48
6708PE, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer109/1027
PostadresPostbus 430
6700AK, WAGENINGEN
Bodenummer71
Nevenwerkzaamheden
 • Geen nevenwerkzaamheden -
  apr 2022 - Nu


Biografie

Maja Slingerland heeft een master tropische veehouderij systemen (1988, cum laude)  en een PhD in gemengde bedrijfssystemen in west Afrika (2000), beide in Wageningen Universiteit. Ze heeft lesgegeven op Van Hall Larenstein Deventer (1989-91) en 3 jaar op SNV contract voor FAO in Mali gewerkt  in een dorpsbos beheers programma (1991-93). Vervolgens heeft ze 6 jaar in Burkina Faso gewerkt als coördinator van het natuurlijke hulpbronnen programma van Wageningen Universiteit en als directeur steunpunt (1993-1999). Het werk bestond uit intitiëren en begeleiden van Bachelor, Master en PhD studies alsmede coördinatie van het  interdisciplinaire onderzoeksprogramma. Daarnaast  was ze verantwoordelijk voor financiëel en administratief  beheer van het steunpunt. Terug in Wageningen heeft ze grote interdiscipinaire onderzoeks progarmams geïnitieerd en gecoördineerd: Micronutriënten (China, Benin, Burkina Faso), Concurrerende aanspraken op natiuurlijke hulpbronnen (Zuidelijk Afrika en Brazilië) en  duurzame oliepalm (Thailand, Indonesië). Ze was lid van de stuurgroepen van door Wageningen gefinanciëerde strategische interdisciplinaire onderzoeksprogrammas "Scaling and Governance" en "Smart  and Sustainable Food Production", maar ook van diverse NWO-WOTRO gefinancieerde programmas.  Haar aandacht ligt bij voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling met boeren bedrijven als eenheid van analyseen ze werkt hierbij graag samen met sociale wetenschappen. Ze initiëert en begeleid PhD, Master en Bachelor studenten, participeert  in publieke debatten en publiceert regelmatig in zowel  wetenschappelijke als meer populaire tijsdchriften. Ze initiëerde en en coördineert twee interdisciplinaire  vakken (wereld voedsel zekerheid en advanced bioresources) en geeft gastlessen in diverse andere collegeseries van WU en Van Hall Larensten maar ook op andere agrarische hoge beroepsopleidingen en middelbare scholen. Sinds 10 jaar werkt ze intensief aan olie plam en cacao productie systemen in Zuidoost Azie en West Afrika.


Expertiseprofiel
Expertise
Vaardigheden
 • interdisciplinair onderzoek initiëren, coördineren en uitvoeren, team speler, zinvolle verbanden leggen tussen maatschappelijke problemen en relevante wetenschapsgebieden om aan oplossingen te werken, constructief meewerken aan groter doel, solidair aan collega's en organisatie, bijdrage leveren conform of meer dan gevraagd/vereist/ afgesproken', succesvolle acquisitie van kleine en grotere projecten/programma's, motiveren en enthousiasmeren van studenten, initiatie en supervisie BSc, MSC en PHD studies, publicatie vaardigheden, vertaling wetenschappelijke uitkomsten naar beleidsrelevante aanbevelingen, presentatie vaardigheden (spreken in het openbaar), financiële en administratieve program ma management vaardigheden

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

Onderwijs

Initiatie, coördinatie en lesgeven in PPS-31306 wereld voedsel zekerheid en in PBR-37306 verdieping in gebruik van biologische hulpbronnen. Bijdrage aan initiatie, opzet en uitvoering van module toegang tot voeding als deel van de MOOC serie voedselzekerheid en duurzaamheid. Deze module wordt als CPT-57302 aangeboden.

Gastlessen in:

 • Introduction to Nutrition and Health in Developing countries
 • Analysing Sustainability of Farming Systems
 • In Van Hall Larenstein University of Applied sciences: Food security module
 • Courses for PhD candidates and for professionals  organised by  WCDI or Wageningen Academy

 

Vakken
 • CPT-57302 - Food Security and Sustainability: Food Access
 • HNH-26806 - Introduction to Global Nutrition and Health
 • PBR-37306 - Advanced Bioresources
 • PPS-30806 - Analysing Sustainability of Farming Systems
 • PPS-50806 - Capita Selecta Plant Production Systems
Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel