Naam
Naamdr. J Limpens
RoepnaamJuul
Emailjuul.limpens@wur.nl

Werk
OmschrijvingUniversitair Hoofd Docent
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidPlantenecologie en Natuurbeheer
Telefoon+31 317 483 173
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3a
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer100/C.139
PostadresPostbus 47
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer546
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
 • Geen nevenwerkzaamheden -
  nov 2017 - Nu


Biografie

Ik ben gefacineerd door  het vermogen van planten om, net als mensen, hun eigen omgeving te veranderen. Dit vermogen is niet alleen van belang voor het overleven van de soort zelf, maar heeft ook grote consequenties voor de manier en snelheid waarmee natuurlijke ecosystemen meeveranderen met het klimaat.

Mijn doel is het begrijpen van van de interacties tussen plant, bodem en water om beter te kunnen voorspellen hoe ecosystemen in de toekomst eruit zullen gaan zien en wat dit gaat betekenen voor biodiversiteit en ecosysteem diensten als waterretentie, waterveiligheid en koolstofopslag. Daarnaast pas ik graag deze fundamentele kennis toe voor natuurbeheer, een meer natuurlijke landschapsinrichting en een schoner en veliliger leefomgeving. 

Ik werk voornamelijk in veenvormende ecosystemen en... in de duinen, omdat daar de koppeling tussen planten, bodem en water zeer sterk zijn.

Voor meer informatie zie de engelse versie.

 

 


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Juul Limpens op Linkedin

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

DUNEFORCE

We have started a new project that aims to develop DUNEs FOR Coastal safEty and habitat development (DuneForce!) and is a key example of research for nature based solutions. The DuneForce project has been funded by NWO-TTW, started in 2019 and is a collaboration between Wageningen University and Research and Delft University of Technology in the Netherlands. The project will run for 4 years. There are multiple opportunities for multidisciplinary MSc thesis projects on the edge between ecology, sediment transport, hydrology and engineering.

ReAshore

Het project ReAshore bestudeert de wederzijdse beïnvloeding van natuurlijke landschapsvormende processen én het gebruik en beheer van deze door de mens aangelegde kusten. Hoe kunnen we deze kennis inzetten voor langetermijn doelen?

Het project maakt deel uit van het NWO pro-gramma ‘Living Labs in the Dutch Delta’ en is een samenwerkingsproject tussen Wageningen University, TU Twente, Hogeschool Zeeland en diverse andere partijen.’’

Grootschalige zandige kustversterkingen zoals de Zandmotor en de Hondsbossche Duinen combineren kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit project onderzoekt hoe deze twee doelen ook op lange termijn goed samengaan. We bestuderen de wederzijdse beïnvloeding van enerzijds gebruik en beheer van deze door de mens aangelegde kusten en anderzijds de natuurlijke landschapsvormende processen als zandtransport, plantengroei en duinontwikkeling.

De resultaten vormen input voor de ontwikkeling van een ontwerptool. Die wordt ingezet om samen met gebruikers en belanghebbenden te komen tot ontwerpen en gebruiks- en beheerscenario’s die de lange termijn doelen voor kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit optimaal bedienen.

Windwerk: a dunebuilding experiment with an artistic touch on Terschelling

In March 2016 we set up a landscape-scale experiment on Terschelling in close cooperation with landscape artists SLeM (http://www.slem.org) and many volunteers (project Windwerk). The experiment has both an artistic and scientific goal. The artistic goal was to illustrate dune forming processes for a broader public during Oerol 2016. The scientific goal is to explore the role of vegetation density and patch size in dune building: do big patches of dune-forming grasses grow faster and erode less than small patches? Against all expectations the planted Marrom grass is alive and forming larger and larger dunes: we keep monitoring this experiment using the drone facility of Wageningen University and regular measurements during our ywarly field course on Terschelling. MSc students from multiple programmes (MFN, MEE, MBI, MGI) have been helping us understanding the processes. The data gathered from Windwerk helps to look at dune building with new eyes and continuously keeps surprising us: dune managers, scientists and artists alike. The data will be used to improve current dune models in the TTW-funded project DUNEFORCE.

Want to know more about windwerk? Check out the movie made by Andras Hamelberg (http://www.slem.org/projecten/windwerk/film/windwerk/) or read about dune engineer Marramgrass in Windwerk (https://duinbehoud.nl/wp-content/uploads/2019/06/Helm-DUIN-1-2019.pdf). If you do not understand Dutch drop an email to me.

Dunes, above and beyond: the factors that determine the development of new dunes

PhD Marinka van Puijenbroek (defended in 2017).

Kustduinen beschermen het achterland tegen hoogwater. Spontane vorming van nieuwe duinen kan de kustverdediging verder versterken tegen zeespiegelstijging. Dit proefschrift onderzocht de ecologische en geomorphologische factoren die duinontwikkeling beïnvloeden. Dit proefschrift laat zien dat brede stranden en lage stormintensiteit de mogelijkheden voor embryoduinontwikkeling vergroten, door de vegetatielimiet op het strand zeewaarts te verschuiven. In de zomer wordt de groei van embryoduinen voornamelijk bepaald door het duinvolume en de mate van zandtoevoer vanaf het strand. In de winter wordt groei van embryoduinen gelimiteerd door stormen. De soortensamenstelling van de vegetatie bepaald mee hoe gevoelig het duin is voor erosie. Zeldzame plantensoorten op het strand kunnen zich optimaal ontwikkelen op aangroeiende stranden onder de beschutting van embryoduinen. Het ontwerp van een mega-suppleties bepaalt de potentie voor de ontwikkeling van embryoduinen en groene strandvegetatie

PhD project : Permafrost-shrub interactions in tundra

Together with PhD student Runa Magnusson and colleague Dr. Monique Heijmans we are investiging permafrost-shrub interactions on the Siberian lowland tundra. The project aim is to determine (1) whether lowland tundra ecosystems show a net decline or expanse of shrub vegetation, (2) how this is related to abrupt permafrost thaw and (3) to what extent this is caused by extreme summer precipitation.

For more gritty details of everyday science on the tundra check out Runa's blogs at: https://arcticresearch.wordpress.com/about/

 

 

PhD project Lilli Zeh: Can vascular plants accellerate peat decomposition?

I  teamed up with organochemist Karsten Kalbitz (Dresden University, Germany), Luca Bragazza (Ferrara University, Italy) and postdoc Bjorn Erhagen (Umea, Sweden) to address this question with  PhD Lilli Zeh along an altitudinal gradient in the Italian Alps (see picture: fieldwork in July 2015).

Herintroductie veenmossen in Nederlandse hoogveenrestanten

Het hoogveenbeheer in Nederland is sterk gericht op herstel en behoud van bultvormende veenmossen (acrotelm) die een essentiele rol vervullen in de hydrologische zelfregualtie van hoogvenen. Met een goed functionerende acrotelm zijn hoogvenen robuuster en kunnen beter tegen veranderingen in hun omgeving zoals klimaatverandering en stikstofdepositie. Dit laatste is extra belangrijk omdat hoogvenen grote voorraden bodemkoolstof hebben die ligt opgeslagen in veen en die vrij kunnen komen in de vorm van broeikasgas wanneer nieuwe veenontwikkeling achterblijft.

 In dit project - gefinancieerd door OBN en de provincie Brabant- onderzoeken we of herintroductie van bultvormende veenmossen het Nederlandse hoogveen een  oplossing is voor  plekken waar veenmosontwikkeling niet op gang komt en waar veenmosontwikkeling blijft steken in een vroege successiefase.

Het project is een samenwerking tussen Wageningen Universiteit, onderzoeksbureau B-ware en KWR.

Voor een impressie van onze experimenten in het Bargerveen, zie het item 'veenmos kweken' in het programma ROEG van TvDrenthe: 'https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/28/ROEG/aflevering/43262

Participant of Loglife-experiment: Diversity of wood decomposing fungi: functional role in tree decomposition?

Together with fungal species experts: Mirjam Veerkamp, Nico Dam, Emiel Brouwer and Loglife team leaders Hans Cornelissen (VU), Mariet Hefting (UU), & Ute Sass-Klaassen (WUR)

PhD project Jelmer Nijp - defended  December 2015How peatmosses deal with drought ... or ... Fine scale ecohydrological processes in Northern peatlands and their relevance for the carbon cycle. See video for pitch

Together with Jelmer Nijp (PhD) and eco-hydrologists Klaas Metselaar and Sjoerd van der Zee (WUR-SLM) I investigate the effects of changing precipitation patterns for near-surface water content, moss photosynthesis and carbon fluxes in peatlands . We recently showed that an increase in rain frequency does not always turn out positive for peat moss photosynthesis (Nijp et al. 2013, New Phytologist) or peatland carbon exchange (Nijp et al. Global Change Biology, 2014).


 


Onderwijs

Coordinator: Plant, Vegetation and Systems Ecologie (Veldpracticum Terschelling, PEN30306) - de veldcursus die je gewoon gedaan moet hebben!

Cursus bekroond met onderwijsprijs in 2014 en 2015

Nieuwsgierig? https://www.facebook.com/juul.limpens/videos/705932219532788/

Coordinator veldexcursies PEN-22303: eindelijk begrijpen waarom die planten daar groeien waar ze groeien

Coordinator excursiedeel ecologie SGL-23312: Bodem en vegetatie in 1 cursus - een mooi geheel

 Coordinator MSc Thesis @ Nature Conservation and Plant ecology

Member Education Committee: Landscape Planning and Architecture

Vakken
 • PEN22303 - Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes: Field Excursions
 • PEN30306 - Plant, Vegetation and Systems Ecology
 • PEN70224 - MSc Internship Plant Ecology and Nature Conservation
 • PEN70424 - MSc Internship Plant Ecology and Nature Conservation
 • PEN70812 - BSc Internship Plant Ecology and Nature Conservation
 • PEN70818 - BSc Internship Plant Ecology and Nature Conservation
 • PEN79224 - MSc Research Practice Plant Ecology and Nature Conservation
 • PEN79324 - MSc Research Practice Plant Ecology and Nature Conservation
 • PEN80424 - MSc Thesis Plant Ecology and Nature Conservation
 • PEN80436 - MSc Thesis Plant Ecology and Nature Conservation
 • SGL23312 - Landscape Geography
 • SGL24306 - Fundamentals of Landscapes
 • WSG36306 - Assessment of Marine Nature Based Solutions
Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel