Zoek medewerkers/organisaties dr. B Andreo Jimenez
Naam
Naamdr. B Andreo Jimenez
RoepnaamBeatriz
Emailbeatriz.andreojimenez@wur.nl

Werk
OmschrijvingMicrobiële ecoloog
OrganisatieWageningen Plant Research
OrganisatieeenheidBiointeractions and Plant Health
Telefoon+31 317 482 089
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 480 673
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 1
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer107/M0.Ed.033
PostadresPostbus 16
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer23
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Biografie

Ik ben een onderzoeker die wil oplossen van problemen. Ik heb een grote passie voor microbiële processen en symbiotische interacties. Ik probeer manieren te vinden om microben te gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Ik ben van mening dat teamwerk de sleutel is om kennis met impact te genereren en duurzamere landbouw en circulaire economie verbeteren. Ik doe onderzoek naar de impact van organische reststromen als meststof voor gewassen en bestudeer daarbij de ziektewering tegen bodempathogenen  en de overdracht van antibioticaresistentie in de voedselproductieketen. Ik analyseer het effect van maatregelen op de samenstelling van de microbiële gemeenschappen in bodem en gewas.

Ik heb biologie gestudeerd en ik ben getraind als onderzoeksassistent in moleculaire biologie en genetica. Later specialiseerde ik me in microbiële ecologie, plantenfysiologie en biologische bestrijding. Tijdens mijn proefschrift onderzocht ik worteleigenschappen en signaalmoleculen van planten en hoe schimmelsymbionten planten helpen om zich aan droogte aan te passen . Momenteel ben ik onderzoeker in de groep Biointeracties en Plantgezondheid van Wageningen Research.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Beatriz op Linkedin
  Beatriz op Twitter

Publicaties
Publicatielijsten

Projecten

KB Microbioom program

In een circulaire economie wordt gebruik gemaakt van afvalstoffen als grondstof voor nieuwe producten. Datzelfde geldt ook voor een dierlijke afvalstroom zoals mest dat gebruikt kan worden als plantenmeststof en bodemverbeteraar in de land- en tuinbouw. Echter, er zijn risicos verbonden aan hergebruik van afvalstoffen, zoals dierlijke mest waarvan alleen in NL al jaarlijks 70 miljoen ton wordt geproduceerd. Deze mest wordt voor het overgrote deel (al dan niet verwerkt) op het land uitgereden als meststof. Eén van de risicos bij mest is het veelvuldig voorkomen van antibioticumresiduen afkomstig uit de veehouderij. Antibioticumresiduen kunnen circuleren via mest naar bodem en plant waardoor er een constante selectiedruk blijft bestaan op natuurlijke microbiologische populaties in de circulaire productieketen van dierlijke tot plantaardige humane voeding. Naast antibioticumselectiedruk bestaat er een tweede risico en dat heeft betrekking op overdracht van zoönotische (met name virale en bacteriële) pathogenen die via orale opname door consumptie van verse groenten en fruit in de mens terecht kunnen komen. Het doel van dit KB project is om transmissieroutes van antibioticumresistentiegenen en voor de mens belangrijke pathogenen via mest, bodem en plant in kaart te brengen. Hiervoor is een koppeling tussen microbiële levensgemeenschappen in mest (dierlijke darmsystemen), bodem en planten noodzakelijk.  

KB Novel emerging pathogens

Dit project heeft als doelstelling de preparedness van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) te optimaliseren om nieuwe bedreigingen van infectieziekten in dierpopulaties (the unknown unknown) effectief en multidisciplinair aan te kunnen pakken (early warning, herkenning, diagnostiek, karakterisering, epidemiologie, preventie en controle).

Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel