Naam
Naamdr. JWP Coolen
RoepnaamJoop
Emailjoop.coolen@wur.nl

Werk
OmschrijvingOnderzoeker bentische ecologie
OrganisatieWageningen Research
OrganisatieeenheidWageningen Marine Research
Telefoon
Mobiel+31 6 13005630
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresAnkerpark 27
1781AG, DEN HELDER
Gebouw/Kamer/A1.01
PostadresPostbus 57
1780AB, DEN HELDER
Bodenummer
OmschrijvingOnderzoeker
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidAquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer
Nevenwerkzaamheden
 • Beroepsduiken binnenwater - Diversen
  jan 2012 - Nu

  Uitvoeren van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke beroepsduiken voor verschillende opdrachtgevers in binnenwateren.


Biografie

Als mariene ecoloog specialiseer ik me in de biodiversiteit van riffen in de Noordzee. Ik ben ook beroepsduiker en dit geeft mij de mogelijkheid om onderzoek te doen bij offshore installaties zoals olie en gas platforms en windparken. Daarnaast bestudeer ik natuurlijke riffen en scheepswrakken.


Expertiseprofiel
Expertise
Vaardigheden
 • Wetenschappelijk duiker
 • In situ onderwaterobservaties
 • Bemonsteren onderwaterstructuren met airlift sampler
 • Beroepsduiker CAT A
 • Beroepsduiker CAT B
Sociale media
  Joop Coolen op Linkedin
  Joop Coolen op ResearchGate

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

Harde structuren in de Noordzee zijn belangrijk voor de verspreiding van bepaalde soorten in de Noordzee. Tot de komst van de grootschalige oestervisserij, waren er veel meer harde structuren in de Noordzee dan er nu nog zijn. Er waren grote oesterbanken boven de Waddeneilanden en op verschillende plaatsen bevonden zich steenriffen. De meeste van deze structuren zijn tegenwoordig verdwenen.

Intussen introduceerden mensen nieuwe harde structuren in zee, zoals scheepswrakken, productie-platforms, windmolens en in de toekomst multi functionele platforms waarin functies gecombineerd worden met bijvoorbeeld aquacultuur. Deze kunstmatige harde structuren, of kunstriffen, zouden wel eens de functie van de historische riffen kunnen overnemen.

In dit project onderzoeken wij daarom de biodiversiteit van deze kunstriffen. We vergelijken de soortenrijkdom van de originele riffen met de kunstriffen. Dit doen wij door duikend monsters te nemen en tellingen te verrichten. Deze gegevens combineren we met die uit video-analyses en bestaande data uit andere onderzoeken.

Verder ontwikkelen we een techniek om in de toekomst veel sneller, exacter en goedkoper grote hoeveelheden macrofaunamonsters te analyseren. Dit doen we door het verbeteren van de genetische kennis van de op riffen aanwezige soorten. Na ontwikkeling zal de techniek getest worden om de biodiversiteit van kunstmatige structuren te inventariseren.

Met al deze gegevens zullen wij soortverspreidingsmodellen ontwikkelen waarmee we de aanwezigheid van hard substraat soorten in de Noordzee kunnen voorspellen. De resultaten uit dit onderzoek zullen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en in een proefschrift.


Onderwijs

Binnen mijn onderzoek is er volop ruimte voor studenten om mee te helpen aan het uitzoeken en analyseren van de monsters die ik neem op kunstmatige riffen in de Noordzee. Kijk hier voor meer informatie over de stagemogelijkheden.

Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel