Naam
Naam J Bruijnes MSc
RoepnaamJeroen
Emailjeroen.bruijnes@wur.nl

Werk
OmschrijvingDLO Onderzoeker
OrganisatieWageningen Environmental Research
OrganisatieeenheidBiodiversiteit en Beleid
Telefoon
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax+31 317 419 000
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer101/A008
PostadresPostbus 47
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer522
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
  • - Geen nevenwerkzaamheden
    mei 2020 - Nu


Biografie

De rode draad in mijn werk gaat over het verhogen van de biodiversiteit. Gezien de biodiversiteit het hardst achteruit gaat in het agrarisch gebied is daar het meeste werk aan de winkel. Veel van mijn projecten gaan dan ook over het integreren van natuur in de agrarische bedrijfsvoering, ook wel natuurinclusieve landbouw.

Specifiek ben ik geïnteresseerd in agroforestry en voedselbossen als vergaande vorm van natuurinclusieve landbouw en de impact van deze voedselproductiesystemen op de biodiversiteit. De vraag die mij bezig houdt is of deze systemen kunnen bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. Om deze vraag te beantwoorden monitor ik de biodiversiteit in deze systemen. Dit doe ik met behulp van citizens science projecten en/of middels expert monitoring.

In natuurgebieden ben ik ook bezig met het herstel van biodiversiteit. Als coördinator van het actieplan heischrale graslanden probeer ik het areaal van dit habitattype uit te breiden en de  kwaliteit te verbeteren. Tevens richt het actieplan zich op het initiëren van onderzoek naar effectieve herstelstrategieën.  Het habitattype staat onder druk van te hoge stikstofdepositie. Het duurzaam herstel van deze systemen heeft dus ook een duidelijke link met de landbouw.


Expertiseprofiel
Expertise
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel