Zoek medewerkers/organisaties ir. LL de Rooij MSc
Naam
Naamir. LL de Rooij MSc
RoepnaamBertram
Emailbertram.derooij@wur.nl

Werk
OmschrijvingSenior Onderzoeker -Ontwerpend Onderzoek / landschapsarchitect bnt
OrganisatieWageningen Environmental Research
OrganisatieeenheidRegionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik
Telefoon+31 317 481 723
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 481 798
Telefoon 2
Fax+31 317 419 000
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer101/A310
PostadresPostbus 47
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer547
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
 • Voorzitter - Personeelsvereniging Brandweer Wageningen
  mrt 2022 - Nu

 • Adviseur van het bestuur - Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen
  sep 1999 - Nu

  De Stichting Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen heeft als missie het behoud, restaureren en herbestemmen van de historische spoorbruggen en het tracé van de voormalige Langstraatspoorlijn (s Hertogenbosch-Lage Zwaluwe) als waardevol erfgoed en als regionale, aantrekkelijke langzaamverkeersverbinding. ||De herbestemming is in 2013 bekroond met de Europa Nostra Award, de prijs van de Europese Unie voor cultureel erfgoed. ||Sinds 1999 ben ik actief als adviseur van het bestuur op het gebied van ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit en inspirator geweest voor het langste fietspark van Nederland, het Halve Zolenpark.


Biografie

Samenwerken aan veerkrachtige en levende landschappen. Landschappen die veranderen zonder de intrinsieke waarden en de natuurlijke basis te verliezen. Landschappen die kwaliteit ademen, omdat ze gewaardeerd worden en van waarde zijn. Landschappen die de samenleving en haar behoeften weerspiegelen.

Met ruim 20 jaar ervaring als landschapsarchitect heb ik aan een breed palet van opgaven gewerkt, in binnen- en buitenland.

Bijna alle maatschappelijke uitdagingen komen samen in dezelfde ruimtelijke context, het landschap. Daarom ben ik gespecialiseerd in het creëren van een omgeving die kansen biedt en opgaven samenbrengt, op verschillende schalen en altijd samen met alle betrokkenen.

Ik werk aan gebiedsgerichte oplossingen op basis van het natuurlijk systeem met op de natuur geïnspireerde ontwikkelingen en oplossingen (‘nature based solutions’), klimaatadaptatie en risicobeheersing, duurzame voedselsystemen en migratie. Altijd vanuit en met een ruimtelijk perspectief.

De kern van mijn aanpak is het verbinden, innoveren en inspireren. Dit doe ik door mensen, kennis, behoeften en wensen bij elkaar te brengen. Zo ontstaat gemeenschappelijk begrip, worden er bruggen gebouwd en perspectieven geschetst die verpakt worden in  aansprekende verhaallijnen en visualisaties.

In mijn aanpak heb ik een open instelling,  humor en passie. Creativiteit, flexibiliteit, stiptheid en degelijkheid zijn woorden die mij goed karakteriseren. Ook heb ik een sterk gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen, nieuwe ontwikkelingen en fenomenen. Ik hecht veel waarde om de perspectieven ook om te zetten naar actie en opvolgen.

Een gedragen, inspirerend, activerend verhaal met een krachtig ruimtelijk beeld, waarin het natuurlijk systeem en de grote maatschappelijke opgaven samenkomen en de lange termijn ambities verbindt met duidelijk handelingsperspectief voor de korte termijn, maakt het verschil!

Zo werken we samen aan een gezonde, duurzame en veerkrachtige leefomgeving, voor nu en in de toekomst.

Geregistreerd landschapsarchitect (SBA Nederland)
Lid van NVTL (Nederlandse Vereniging van Landschapsarchitecten)


Expertiseprofiel
Expertise
Vaardigheden
 • Ontwerpend onderzoek
 • Landscape approach
 • Integrale en interactieve planvorming
 • Procesbegeleiding
 • Concept- en visieontwikkeling
 • Strategie en uitvoering
 • Visualisatie
Sociale media
  Bertram de Rooij op Linkedin
Groepen
 • BHV-ESG

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120

Nederland staat voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Het is onvermijdelijk dat Nederland er over honderd jaar anders uit zal zien. Deze opgaven vragen om grote veranderingen en een nieuw verhaal voor Nederland.

Hoe ziet Nederland eruit in 2120 als we kiezen voor een verhaal waarin natuur en natuurlijke processen een hoofdrol spelen?  Samen met een interdisplinair team is een toekomstbeeld geschetst, waarin economische ontwikkeling en een natuur-inclusieve samenleving hand in hand gaan. Geen blauwdruk, maar ter inspiratie en om de huidige transities en opgaven in een gedeeld perspectief te plaatsen.

Stedelijke voedselsystemen en migratie

De wereld verstedelijkt snel. Maar hoe voed je de groeiende en complexe stad? Hoe liggen de (functionele) verbindingen daarin tussen de stad en het landelijke gebied?  Welke verbanden zijn er tussen de omgeving, het sociaal-economisch systeem en het voedselsysteem? En welke relaties liggen er met andere majeure transities en opgaven, zoals klimaatadapatie en natuurlijke hulpbronnen?

In ‘Stedelijke voedselsystemen en migratie’ wordt interdisciplinaire kennis samengebracht om te werken aan strategische interventies en praktische oplossingen voor duurzamere, veerkrachtige (stedelijke) voedselsystemen in Afrika en Azië. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor ruimtelijke analyse en ontwikkeling, demografische ontwikkelingen -waaronder migratie- en informele kennis en systemen..

Gebiedsgerichte natuurbrandbeheersing
Natuurbranden zijn een bijzonder natuurlijk fenomeen. Afhankelijk van de grootte, intensiteit en omgeving kunnen natuurbranden een forse impact hebben op natuur, maatschappij en economie. Zelfs in Nederland zien we als gevolg van een veranderend klimaat het aantal en de omvang van natuurbranden toenemen. Het is dan ook van belang om natuurbranden beheersbaar te houden, waarbij niet alleen de daadwerkelijke bestrijding van belang is, maar vooral ook de ruimtelijke inrichting en beheer kansen biedt. Vanuit het Wageningen Fire Centre wordt op verschillende wijze onderzoek gedaan naar natuurbrand, de impact en de kansen om de effecten te verkleinen. Zo zijn in de klimaateffectatlas en de klimaatschadeschatter in beeld gebracht wat de effecten van een veranderend klimaat zijn op het aantal natuurbranden en de impact. Daarnaast wordt met de kennis en ervaring uit de waterwereld gewerkt aan nieuwe ruimtelijke strategieën en aanpak. 

Klimaatrobuuste beek(dal)landschappen Noordoost Brabant: in perspectief 2050

Hoe zou Noordoost-Brabant er met haar karakteristieke beken in de toekomst uit kunnen zien? Wij hebben een ruimtelijk beeld geschetst van een klimaatbestendig beekdallandschap in Noordoost Brabant in 2050. Het biedt inspiratie en handvatten voor een integrale klimaatrobuuste benadering van het beekdallandschap, waarin de lange termijn een handelingsperspectief biedt voor de korte termijn. .


Onderwijs

Stagecoordinator Leerstoelgroep landschapsarchitectuur
(2016-2018)

Gastdocentschap:
- Post-disaster planning and design (2015)
- Planningsmethoden en technieken (2015)
- Climate change adaptation and governance | WCDI International Short Courses for mid-career Professionals (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
- Food Security in an Urbanising society | WCDI International Short Courses for mid-career Professionals  (2019, 2020)

Supervisor/topic teacher:
- BSc thesis landscape architecture (2015)
- BSc Studio Site Design (2017/2018)

Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel