Zoek medewerkers/organisaties prof.dr. LJ Hellebrekers
Naam
Naamprof.dr. LJ Hellebrekers
RoepnaamLudo
Emailludo.hellebrekers@wur.nl

Werk
OmschrijvingDirecteur onderzoeksinstituut
OrganisatieWageningen Bioveterinary Research
OrganisatieeenheidStaf - Overige
Telefoon+31 320 238 619
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2+31 320 238 007
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresHoutribweg 39
8221RA, LELYSTAD
Gebouw/Kamer/2.12.0.05
PostadresPostbus 65
8200AB, LELYSTAD
Bodenummer
Nevenwerkzaamheden
 • Bestuur - Centrale Commissie Dierproeven
  dec 2014 - Nu

  De CCD is het centrale orgaan dat als enige bevoegd is om vergunningen voor het verrichten van dierproeven te verlenen. De CCD signaleert en beoordeelt kansen op het gebied van het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven en maakt dilemmas op het gebied van gebruik van dieren voor onderzoek duidelijk.

 • Raad van Commissarissen - Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk
  apr 2014 - Nu

  Together with the [Executive] Director of the ULP, the Supervisory Board strives to further improve the functioning of the ULP in the fields of academic teaching, research and large animal health management.


Biografie

Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad is een onafhankelijk onderzoeksinstituut en het nationale referentielaboratorium voor verschillende dierziekten. Wageningen Bioveterinary Research verricht veterinair onderzoek ter bescherming van de gezondheid van mens en dier in Nederland.

Mijn persoonlijke ambitie is een verbeterde zichtbaarheid van Wageningen Bioveterinary Research, een verdere uitbreiding van de activiteiten op het gebied van contractonderzoek en een versterking van de publiek-private samenwerking.

De ontwikkelingen in de laatste jaren op het terrein van gezondheid van mens en dier laten onmiskenbaar zien dat een intensieve samenwerking tussen de verschillende ‘kolommen’, humaan en veterinair, niet alleen profijtelijk maar ook noodzakelijk is. Een dergelijke geïntegreerde en interdisciplinaire aanpak vanuit het One Health gedachtengoed is dé kans om gezamenlijk grote stappen voorwaarts te zetten.

Nevenactiviteiten:

Voorzitter Centrale Commissie Dierproeven. De CCD is het centrale orgaan dat als enige bevoegd is om vergunningen voor het verrichten van dierproeven te verlenen. De CCD signaleert en beoordeelt kansen op het gebied van het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven en maakt dilemma's op het gebied van gebruik van dieren voor onderzoek duidelijk.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk (ULP), UU. Samen met de directeur, streeft de RvC er naar om het functioneren van de ULP in de werkvelden van het academisch onderwijs, onderzoek en de behandeling van landbouwhuisdieren verder te verbeteren.

 

 

 


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Ludo Hellebrekers op Linkedin
  Ludo Hellebrekers op Twitter

Publicaties
Kernpublicaties

Onderwijs
Vakken
 • YAS-11803 - Animal Science Professionals in Society
Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel