Naam
Naam A Krasnobaev MSc
RoepnaamArtem
Emailartem.krasnobaev@wur.nl

Werk
OmschrijvingPromovendus
OrganisatieDepartement Agrotechnologie en Voedingswetenschappen
OrganisatieeenheidToxicologie

Expertiseprofiel
Expertise

Projecten

In mijn project worden microverontreinigingen in het Antarctische milieu onderzocht. Deze verontreinigingen (bijv. PCBs en DDT) komen via atmosferisch transport in Antarctica. Nadat ze in zee komen kunnen ze naar de bodem worden getransporteerd en opgenomen door bodemorganismen. Omdat Antarctische bodemorganismen langlevend zijn met een laag metabolisme, kunnen concentraties hierin relatief hoog zijn. Voor een goede risicobeoordeling is juiste informatie over microverontreinigingen in de Antarctische oceaan, en hoe bodemdieren daaraan blootstaan, essentieel. Mede op basis hiervan is het mogelijk om te bepalen of mondiale achtergrondconcentraties van dit soort stoffen verminderen of juist verhogen.

Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel