Naam
Naamdr. B Walles
RoepnaamBrenda
Emailbrenda.walles@wur.nl

Werk
OmschrijvingDLO Onderzoeker
OrganisatieWageningen Research
OrganisatieeenheidWageningen Marine Research - Overige
Telefoon
Mobiel+31 6 41334799
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresKorringaweg 7
4401NT, YERSEKE
Gebouw/Kamer/N.A.
Postadres
Bodenummer
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
 • Natuur Wetenschappelijke Adviescommisie - Zeeuws Landschap
  jan 2018 - Nu

  Voornemens van Zeeuwslandschap rondom aanpassingen in beheer van hun terreinen of aanleg van hun terreinen worden gedeeld met een grote groep (~20 man) experts. Soms is er een veldbezoek voorafgaande aan de vergadering en worden de plannen tijdens de vergadering toegelicht en bediscusseerd zodat Zeeuwslandschap gedegen keuzes kunnen maken, of inzicht hebben in waar nog meer kennis nodig is voordat een besluit genomen kan worden. Wij nemen geen besluiten, maar geven advies vanuit onze expertise (uiteenlopend van vogels, vegetatie zoet/zout, hydrology, morfologie, insecten, bossen tot bodemdieren estuarine gebieden).


Biografie

Brenda is een estuariene ecoloog met meer dan 10 jaar onderzoekservaring in de Zeeuwse Delta. Na haar studie Bodem, Water en Atmosfeer in Wageningen is ze gepromoveerd aan de Wageningens Universiteit op de rol van oesterriffen in het behoud van intergetijdengebieden. Vervolgens heeft ze als Postdoc bij het NIOZ gewerkt binnen het project EMERGO (Eco-morphological functioning and management of tidal flats).

Sinds 2017 werkt Brenda als onderzoekend ecoloog bij Wageningen Marine Research in Yerseke. Brenda is een gedreven onderzoeker die bekend is met het uitvoeren van veld monitoring en beschikt over uitstekende analytische vaardigheden. Haar focus ligt op de effecten van mitigerende maatregelen op de ecologische (bodemdieren en vogels) en morfologische ontwikkeling van intergetijdengebieden in de Zeeuwse Delta. In de Oosterschelde is ze betrokken bij de monitoring van zandsuppleties (Oesterdam en Roggenplaat), een slibsuppletie (NatuurImpuls), getij herstel (Rammegors), en aangelegde oesterriffen (Slikken van Viane, De Val, Oesterdam en Grevelingenmeer). In de Westerschelde onderzoekt ze het ecologisch herstel na aanleg van strekdammen (Baalhoek, Knuitershoek, Bath), een schorafgraving (Zuidgors) en een ontpoldering (Perkpolder). Brenda onderzoekt tevens hoe klimaatverandering leidt tot temperatuursveranderingen binnen het intergetijdengebieden en wat dit betekend voor de bodemdieren middels veld en lab experimenten.

Brenda heeft in de loop der tijd een uitgebreid netwerk in de Zeeuwse Delta opgebouwd en is op de hoogte van de ontwikkelingen. Tevens heeft ze een groot internationaal netwerk en is betrokken bij het EU project FutureMares.


Expertiseprofiel
Expertise
Vaardigheden
 • ArcMap
 • R
Sociale media
  Brenda Walles op Twitter
  Brenda Walles op Linkedin

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten
Onderzoeker ID's

Projecten
 • Roggenplaat Suppletie
 • Oesterdam suppletie
 • Perkpolder
 • Rammegors
 • Buitendijkse maatregelen
 • FutureMares
 • NatuurImpuls
 • Schorafgraving Zuidgors
 • Proeftuin Sediment Rijnmond
 • Meerwaarde met Mosselen
 • Oesterriffen Grevelingen

 

Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel