Naam
Naamir. PA de Graaf
RoepnaamPaul
Emailpaul.degraaf@wur.nl

Werk
OmschrijvingPromovendus
OrganisatieDepartement Maatschappijwetenschappen
OrganisatieeenheidRurale Sociologie

Biografie

Als ontwerper en onderzoeker verkent Paul de Graaf sinds 2003 de mogelijkheden om stad en platteland duurzaam te (her)ontwerpen als sociaal-ecologisch systeem, door introductie van natuurlijke processen en ecologische principes. In zijn werk combineert hij zijn internationale oriëntatie, netwerk en expertise met sterke lokale betrokkenheid.

Hij is expert op het gebied van duurzame integratie van landbouw en andere multi-functionele levende systemen in en om de stad en initiatiefnemer van verschillende lokale netwerken en innovatieve samenwerkingsverbanden rond dit thema. Als mede-oprichter van expertisegroep stadslandbouw Eetbaar Rotterdam nam hij initiatief tot de studie “Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam” en werkte hij aan verschillende andere studies op dit gebied. Als oprichter van het Rotterdams Forest Garden Netwerk initieert en ontwikkelt hij voedselbossen en andere vormen van agroforestry met boeren en burgers en doet hij onderzoek naar de mogelijkheden van voedselbosbouw.

Als externe PhD is hij verbonden aan de afdeling Rurale Sociologie van de WUR. Zijn promotieonderzoek onderzoekt hoe maatschappelijke initiatieven op het gebied van stedelijke voedselproductie worden betrokken in stedenbouw en planning en hoe dit het ruimtelijk beleid beinvloedt. Binnen het Centre for Space, Place and Society is hij betrokken bij het Foodscapes Cluster.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Paul de Graaf op Linkedin
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel