Naam
Naam L Dik
RoepnaamLyda
Emaillyda.dik@wur.nl

Werk
OmschrijvingPromovendus
OrganisatieDepartement Maatschappijwetenschappen
OrganisatieeenheidBestuurskunde
Telefoon
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer101/N.A.
Postadres
Bodenummer
OmschrijvingExterne medewerker
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidBos- en Natuurbeleid
Telefoon
Mobiel
Telefoon secretariaat
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer101/N.A.
Postadres
Bodenummer
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Biografie

Sinds 2016 is Lyda bezig met haar PhD onderzoek aan de vakgroepen FNP (Forest and Nature Policy) en PAP(Public Administration and Policy). Dit doet zij naast haar werk als strategisch beleidsmederwerken bij de provincie Gelderland. Haar onderzoeksvraag is : In hoeverre draagt de professionalisering van de agrische collectieven bij aan een effectiever agrarisch natuurbeheer?

Hiervoor heeft zij eerste een beoordelingskader ontwikkeld (Dik, L. et al 2022). Vervolgens heeft zij bij 38 van de 40 nederlandse agrarische collectieven onderzoek gedaan maar de mate van professionalisering in samenwerking met BoerenNatuur. De resultaten zijn vertaald in een artikel en is under review. Vervolgens heeft een onderzoek plaatsgevonden op basis van een Quallitative Comparitive Analysis welke kararkteristieken van een professioneel collectief bijdragen aan een effectief agrarische natuurbeheer. Hiervoor is de dataset van het eerste onderzoek gecombineerd met de datatset van de evaluatie van het agararich natuurbeheer dat in 2021 (Boonstra et al. 2021) is uitgevoerd door de WUR. Ook dit artikel is under review. Nu is zij bezig met de afronding van haar promotie.


Expertiseprofiel

Publicaties
Kernpublicaties
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel