Naam
Naamdr.ir. M Meijer
RoepnaamMarlies
Emailmarlies.meijer@wur.nl

Werk
OmschrijvingUniversitair docent
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidLandschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Marlies Meijer op Linkedin

Publicaties
Kernpublicaties

Projecten

Smart Shrinking (toegevoegd onderzoeker) 

The project is implemented by the University of Eastern Finland’s Spatia – Centre for Regional Research together with Norrum Oy and an international research group. The research is funded by the Finnish government’s analysis, assessment and research activities (VN TEAS).

This research focuses upon the uneven development of different regions that has led to a trend where population growth only occurs in a few urban regions. More than two thirds of the municipalities in continental Finland are losing population. There are complex financial and well-being related factors behind this decrease in population. They are entwined together in complex ways and may lead to a self-perpetuating circle of shrinking.

The main objective of the research is to provide an overview of how it is possible to learn to manage a change and seek new opportunities in declining and aging regions. As research partner I am involved in exploring the application of the smart shrinking internationally, as examples the Netherlands, Sweden and Scotland. 

The research argues that instilling the smart shrinking approach, highlighting proactivity and adaptation, into Finnish society and decision-making is possible. However, the real challenge is to find a solution to the institutional and contextual limitations for change and policy “lock-in”. Managing this differentiating trend requires a new kind of approach, smart shrinking, where the development potential of regions and municipalities is recognised and allocated to promoting adaptation.

Welcoming Spaces (onderzoeker en co-promotor) -  WELCOMING SPACES onderzoekt nieuwe wegen voor het samengaan van twee beleidsmatige uitdagingen: hoe kun je Europese krimpregio’s er weer bovenop helpen en tegelijkertijd bijdragen aan de vestiging van migranten van buiten de EU op plekken waar ze tot hun recht komen? Een ‘Welcoming Space’ is een lokaal initiatief om migranten aan te trekken en de regio te revitaliseren.

Het doel van ‘Welcoming Spaces’ is het creëren van een platform dat dergelijke voorbeelden zichtbaar maakt en dat beleidsmakers en onderzoekers in staat stelt te leren van geslaagde én mislukte initiatieven, tegen diverse geografische, politieke en maatschappelijke achtergronden.

Met revitalisering worden de processen bedoeld die krimpregio’s weer meer leefbaar en duurzaam maken. Het gaat er daarbij omdat ze mensen de mogelijkheden geven hun leven vorm te geven zoals zij dat waarderen en nastreven. Daarbij moet er toegang zijn tot verschillende vormen van kapitaal en mensenrechten. Succesvolle revitalisering omvat economische leefbaarheid, sociaal welzijn en politieke stabiliteit.

Ons startpunt ligt bij bestaande voorbeelden van ‘welcoming spaces’ in regio’s van Italië, Spanje, Duitsland, Nederland en Polen. Deze ‘welcoming spaces’ bestaan al in sommige plaatsen, maar zijn vaak onzichtbaar voor de buitenwereld en liggen verspreid over de verschillende Europese regio’s. Zulke initiatieven voor het creëren van ‘welcoming spaces’ en het initiëren van nieuwe typen van overheid-burger-migrant verbonden zijn vaak opgezet door lokale bewoners maar kunnen evenwel de uitkomst zijn van initiatieven van overheden, grassroots organisaties, NGOs of bedrijven, al dan niet opgezet door migranten of geleid door migranten.

Aangezien de meeste initiatieven op lokaal schaalniveau plaatsvinden, ze erg verspreid zijn en politiek gevoelig liggen, blijven veel ‘welcoming spaces’ onder de radar. De mogelijkheden voor het opschalen of uitbreiden van zulke initiatieven zijn daarom onderbelicht. Hierop zal ons vierjarig WELCOMING SPACES project ingaan, waarbij het wordt gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie.


Onderwijs
Vakken
  • LUP-32806 - Political Dilemmas of Spatial Planning
  • LUP-80436 - MSc Thesis Land Use Planning
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel