Name
Namemr. P Ras
FirstnamePeter
Emailpeter.ras@wur.nl

Job details
DescriptionCounsel
OrganizationCorporate Staff
Organization UnitCorporate Governance & Legal Services
Phone+31 317 489 734
Mobile
Secretarial phone+31 317 483 215
Phone 2
Fax
Note for telephonist
Note by telephonist
Visiting addressDroevendaalsesteeg 4
6708PB, WAGENINGEN
Building/Room104/C.613
Postal address
Courier
Regular availability
Mo Tu We Th Fr
Morning
Afternoon

Biography

De sectie Corporate Legal Services ondersteunt bij het vormgeven en naleven van het concernbrede juridisch beleid. Een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden is ontwikkelen en onderhouden van de organisatiestructuur door het opstellen van reglementen en implementatie van relevante regelgeving.

Legal Services verleent juridische ondersteuning aan de Raad van Bestuur, corporate directeuren, directies van de kenniseenheden, het Onderwijsinstituut, het Facilitair Bedrijf en andere organisatieonderdelen van Wageningen University & Research.

De sectie faciliteert bij het opstellen en/of beoordelen van contracten en aansprakelijkheidsclausules voor zover de Raad van Bestuur ondertekent. De sectie ondersteunt en begeleidt bij bezwaar/beroepschriften of andere juridische procedures.

Legal Services wisselt expertise uit door middel van nauwe samenwerking met de juristen van de verschillende organisatieonderdelen of levert juridische dienstverlening daar waar organisatieonderdelen niet zelf over juridische expertise beschikken.

In mijn hoedanigheid als advocaat treedt ik uitsluitend op namens Wageningen University & Research. Wageningen University & Research beschikt niet over een Stichting Derdengeldrekening. In heb mij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten met de volgende rechtsgebieden geregistreerd: algemene praktijk (bestuursrecht, privaatrecht) en intellectueel eigendomsrecht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Expert Profile
Expertise
Social media
  Peter Ras on Linkedin

Education
Courses
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel