Zoek medewerkers/organisaties ir. RJC Marijnissen
Naam
Naamir. RJC Marijnissen
RoepnaamRichard
Emailrichard.marijnissen@wur.nl

Werk
OmschrijvingExterne medewerker
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidWater Systems and Global Change
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
  • - Geen nevenwerkzaamheden
    okt 2017 - jan 2099


Biografie

Mijn bijdrage als een ingenieur en onderzoeker is om de behoeften van mens en natuur met elkaar te verbinden. Waterkeringen beschermen ons tegen het water, maar zijn ook geïntegreerd met allerlei andere zaken zoals woningen en natuurgebieden. Afhankelijk van de locatie komen sommige functies vaker voor dan andere (zie foto). Dit medegebruik van waterkeringen heeft vaak tot gevolg dat zeer conservatieve aannames worden gedaan over de functies om een robuust ontwerp te maken dat aan de veiligheidsnorm voldoet. Alhoewel nieuwe functies keringen extra beperkingen opleggen in het ontwerp, kunnen sommige elementen juist bijdragen aan de veiligheid. Bijvoorbeeld, de kwelders op de vooroevers van de Waddenzee kunnen de goven dempen voor deze bij de dijk aankomen. Naast natuurwaarden kunnen deze kwelders ook klei laten bezinken en zo meegroeien met zeespiegelstijging waardoor minder dijkversterkingen nodig zijn. In de nieuwe probabilistische benadering die recent is geïmplementeerd in Nederland kunnen de effecten van natuurlijke en traditionele versterkingsmaatregelen beter worden gekwantificeerd. Toch is er nog geen eenduidig beoordelingskader voor multifunctionele keringen.

Het doel van mijn onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het effect van het medegebruik van waterkeringen op de waterveiligheid. Dat doe ik door de nieuwe probabilistische methodiek toe- en aan te passen voor keringen met traditionele (bijvoorbeeld huizen) en nieuwe “nature-based” dijkconcepten. 


Expertiseprofiel
Expertise

Publicaties
Kernpublicaties
Onderzoeker ID's

Projecten

All-Risk

Sinds 2017 zijn nieuwe veligheidsnormen ingevoerd gebaseerd op een overstromingsrisicobenadering. Onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is het de ambitie om voldoende bescherming te kunnen garanderen voor de mensen achter de dijk en het voorkomen van substantiële economische schade. Daarom heeft de overheid besloten om ruim 2/3 van de 3500 kilometers aan primaire waterkeringen te gaan versterken in de komende 20 jaar. 

De gezamenlijke ambitie van All-Risk en het Hoogwaterbeschermingsprogramma is om de vraag te beantwoorden: Hoe kunnen we dijken sneller, effectiever en goedkoper versterken, zowel in implementatie als juridische aspecten? Deze vraag heeft geleid tot het vijf jaar durende AllRisk onderzoeksprogramma, beginnend in 2017 en eindigend in 2021.

Lees hier verder over mijn aandeel binnen AllRisk.

Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel