Naam
Naam PA Asante
RoepnaamPaulina Ansaa
Emailpaulinaansaa.asante@wur.nl

Werk
OmschrijvingPhD student
OrganisatieDepartement Plantenwetenschappen
OrganisatieeenheidCentre for Crop Systems Analysis
Telefoon
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 485 315+31 317 485 315
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresBornsesteeg 48
6708PE, WAGENINGEN
Bornsesteeg 48
6708PE, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer109/N.A.109/N.A.
PostadresPostbus 430
6700AK, WAGENINGEN
Postbus 430
6700AK, WAGENINGEN
Bodenummer9898
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Biografie

 

Proefschrift

Klimaatveranderingseffecten op cacaoproductie en de mogelijke gevolgen voor de instandhouding van bossen

Projectbeschrijving

Verwacht wordt dat de klimaatverandering een negatieve invloed zal hebben op de cacaoproductie. Impact-modellen hebben geografische verschuivingen voorspeld in productiegebieden en mogelijk verlies van ongeveer 50% van de huidige klimatologisch geschikte gebieden voor de teelt van cacao tegen 2050. Echter, eco-fysiologische reactie van de cacaoboom, verhoogde CO2-effecten en mogelijke aanpassingsmethoden die kunnen helpen bij het aanpassen van cacao, werden niet in overweging genomen, en de effecten op de productie zijn niet voldoende gekwantificeerd. Geografische verschuivingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de biodiversiteit van bossen en ecosysteemdiensten.

In mijn project koppel ik cacaogewasmodellering en ruimtelijke analyse om ruimtelijk expliciete cacao-klimaat-bos interacties te identificeren om het inzicht in de effecten van klimaatverandering op de cacao-opbrengst te verbeteren, en de implicaties van klimaatverandering voor de cacaoproductie in West-Afrika te beoordelen, inclusief de effecten van mogelijke

paulinaansaa.asante@wur.nl


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Paulina ansaa Asante op Linkedin

Projecten

Climate Change Effects on Cocoa Production and Its Potential Consequences for Forest Conservation

Climate change is expected to impact negatively on cocoa production. Impact models have predicted geographic shifts in production areas & potential loss of about 50% of current climatically suitable areas for growing cocoa by 2050.

However, eco-physiological response of cocoa tree, elevated CO2 effects & possible adaptions practices that might help adapt cocoa was not considered, hence effects on production is not sufficiently quantified. Geographic shifts could have serious implications for forest biodiversity & ecosystem services.

The project links cocoa crop modelling and spatial analysis to identify spatially explicit cocoa-climate-forest interactions and improve understanding of impacts of climate change on cocoa yield, and to assess implications of climate change for cocoa production in West Africa, including effects of possible shifts in production areas on forest cover

This PhD project is part of CocoaSoils (http://www.cocoasoils.org/), a multi-institutional research consortium working on integrated soil fertility management options with long-term trials across environmental and management gradients.

Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel