Naam
Naam J Dekker
RoepnaamJurre
Emailjurre.dekker@wur.nl

Werk
OmschrijvingOnderzoeker agro-ecologie
OrganisatieWageningen Environmental Research
OrganisatieeenheidBiodiversiteit en Beleid
Telefoon+31 317 480 940
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 481 878
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer101/B320
Postadres
Bodenummer522
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Biografie

De focus in mijn onderzoek ligt op de relatie tussen landbouw en natuur. Vanuit mijn achtergrond beschouw ik boerderijen als agroecosystemen die verbonden zijn met de omgeving. Ik hou me bezig met het verlagen van de negatieve effecten die geintensiveerde landbouw heeft op de omgeving, door de natuur te gebruiken als oplossing. Natuurinclusieve landbouw en agroecologie zijn voor mij interessante paden richting deze ontwikkeling omdat deze concepten verhoogde ecosysteemdiensten kunnen leveren.

Concreet draag ik bij aan het ontwikkelen van natuurinclusieve landbouw en de KPI systematiek binnen het Nederlandse landbouwbeleid en ontwikkel ik evaluatiemethodes voor agroecologische bedrijven. Verder monitor ik biodiversiteit in het landelijk gebied met experts en citizen science.

Projecten waar ik bij betrokken ben:

Ontwikkeling KPI's voor kringlooplandbouw
PPS Boeren met Biodiversiteit
Ontwikkeling raamwerk voor evaluatie van het agro-ecologisch functioneren op landschapsschaal
- Concretisering van het concept natuurinclusieve landbouw
- Monitoring natuurinclusieve experimenten Staatsbosbeheer
Boeren voor Natuur


Expertiseprofiel
Expertise

Projecten
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel