Naam
Naam LGJ van Bussel
RoepnaamLenny
Emaillenny.vanbussel@wur.nl

Werk
OmschrijvingExterne medewerker
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidMilieusysteemanalyse
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
  • - Geen nevenwerkzaamheden
    jul 2017 - Nu


Biografie

Lenny van Bussel’s onderzoek richt zich op de relatie tussen landbouwpraktijken, landschapsstructuur en ecosysteemdiensten, en op de ruimtelijke en temporele schalen van de stromen van deze ecosysteemdiensten.

Hiervoor werkte ze o.a. als postdoc-onderzoeker aan Wageningen University and Research (Plantaardige Productie Systemen), als postdoc-onderzoeker aan de University of Bonn, Duitsland en als onderzoeker bij het RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen University.

Lenny behaalde Masterdiploma’s in Forest and Nature Conservation en Earth System Science, beide aan Wageningen University. In oktober 2011 promoveerde ze aan Wageningen University in gewasgroeimodellering, met een proefschrift getiteld: “From field to globe: Upscaling of crop growth modelling”.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Lenny van Bussel op Linkedin

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

2019 - heden

Nieuwe agrarisch natuurbeheerovereenkomsten en verdienmodellen om boeren te stimuleren om naast voedsel ook andere ecosysteemdiensten te produceren worden ontwikkeld in het Europese onderzoeksproject Contracts2.0. Ik analyseer in dit project de effecten van bestaande overeenkomsten en beheerpakketten op milieu en natuur en identificeer mogelijke win-winsituaties met betrekking tot ecosysteemdienstenlevering. Mijn analyse relateert landbouwbeheer en ecosysteemdienstenlevering op basis van expertkennis en ruimtelijke mechanistische modellen. Ook zal ik innovatie-labs organiseren waarin een breed scala van belanghebbenden (zoals vertegenwoordigers van boeren en de agrarische collectieven, wetenschappers en beleidsmakers) samen nieuwe overeenkomsten ontwerpt, beleidsondersteuning ervoor biedt en de opschaalmogelijkheden analyseert.

2016 - 2018

Het Biodiversa Civil-Public-Privat-Partnerships (cp3, http://cp3-project.eu/) project onderzoekt hoe collaboratieve governance-modellen biodiversiteit en ecosysteemdienstenlevering in agrarische landschappen kunnen verbeteren.


Onderwijs

Coördinator van het vak "Environmental Systems Analysis: Methods and Applications". Milieuproblemen zijn complex en van multidisciplinaire aard. Veel actoren zijn betrokken bij het oplossen van deze problemen. Het analyseren van dergelijke complexe problemen vereist een geïntegreerde aanpak. In dit vak worden methoden en instrumenten gepresenteerd die kunnen worden gebruikt om milieukwesties te analyseren, rekening houdend met interacties. Analyses van milieusystemen worden vaak uitgevoerd om besluitvormers te helpen bij het vinden van oplossingen voor specifieke milieuproblemen. In dit vak wordt aandacht besteed aan interacties tussen onderzoekers (systeemanalisten) en de gebruikers (besluitvormers) van de resultaten van studies naar milieusystemen.
Het vak begint met een algemene inleiding waarin een systeemanalyseprocedure wordt gepresenteerd. Vervolgens zullen methoden en technieken worden gepresenteerd die worden gebruikt bij de analyse van milieusystemen. Speciale aandacht zal worden besteed aan modelleren. Groepswerk zal meer inzicht geven in het gebruik milieusysteemanalyse methoden en instrumenten.

Vakken
  • ESA-22806 - Environmental Systems Analysis: Methods and Applications
  • ESA-70424 - MSc Internship Environmental Systems Analysis
  • ESA-80424 - MSc Thesis Environmental Systems Analysis
  • ESA-80436 - MSc Thesis Environmental Systems Analysis
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel