Naam
Naam JPR de Vries
RoepnaamReinier
Emailreinier.devries@wur.nl

Werk
OmschrijvingPromovendus
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidPlantenecologie en Natuurbeheer
OmschrijvingPromovendus
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidPlantenecologie en Natuurbeheer
Nevenwerkzaamheden
 • Bestuurslid Onderzoek - Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL)
  sep 2020 - Nu

  Coƶrdinatie van onderzoeksprojecten opgezet door de NVL, met name in samenwerking met de jeugdbonden JNM en NJN.

 • voorzitter - Stichting Jeugdbondsuitgeverij (JBU)
  jul 2017 - Nu

  Coƶrdineren van de activiteiten van de JBU, een vrijwillige uitgeverij van determinatiegidsen.|Optreden als eindredacteur bij het uitbrengen van nieuwe uitgaven.


Biografie

Ik ben promovendus bij de Plant Ecology & Nature Conservation (PEN) group. Mijn onderzoek richt zich op de biodiversiteit en ecosysteemdiensten van graslanden: hoe hangen deze samen met de intensiteit van het landgebruik, en daarmee met de inkomsten van boeren? Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan het duurzaam en biodiversiteits-friendelijk beheer van graslanden, die het habitat vormen voor zeer veel planten- en insectensoorten. Ik wordt hierin begeleid door dr. David Kleijn en dr. José van Paassen.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Reinier de Vries op Linkedin

Publicaties
Publicatielijsten

Projecten

https://showcase-project.eu/


Onderwijs

BSc. Milieuwetenschappen, Universiteit Utrecht, NL; 2016

MSc. Milieuwetenschappen, Universiteit van Amsterdam, NL; 2020

Caption Text
 • mail
 • chat
 • print

Profiel